Voksne for Barn støtter aktivitetsplikt

Regjeringen foreslår aktivitetsplikt ved mobbing i barnehagen i den nye barnehageloven. Det støtter Voksne for Barn.

Tatt på alvor: Christian Hansen i Voksne for Barn mener en slik lovendring vil vise at barnehagebarna blir tatt på alvor.

– Dette lovforslaget viser at barnehagebarna blir tatt på alvor. Det er på høy tid at barnehagene skal forholde seg til samme lovverk mot mobbing som skolene allerede gjør. Mange barnehager har klare og gode rutiner ved mobbing, men det gjelder dessverre ikke alle, sier Christian Hansen, fagkoordinator i Voksne for Barn.

Regjeringen foreslår en nulltoleranse mot mobbing i den nye barnehageloven, og vil med det innføre aktivitetsplikt for barnehagene, det vil si at barnehagen må handle dersom de får informasjon om at et barn mistrives.

I dag opplever mellom 5 og 12 prosent av barn i barnehage mobbing.

Bør vurdere klageinnstans

– En slik lovfesting vil gjøre at foreldrene kan være sikre på at hvis et barn blir mobbet eller føler seg utrygg, har barnehagen plikt til å sette i gang prosesser for å stoppe dette, sier Hansen.

– Det er et viktig steg i riktig retning.

Tross aktivitetsplikt vil man ikke ha samme muligheter til å klage som i skolen. Mens man i skolen har mulighet til å klage til Fylkesmannen, må alle klager på barnehagers håndtering av mobbesaker rettes til kommunen.  

Voksne for Barn mener derfor at en liknende ordning bør vurderes for barnehagebarna for å sikre en lik behandling av mobbesaker.

Lovforslaget er nå ute på høring, med frist i november.

Du er kanskje interessert i:

Mobbing

Mobbing i barnehagen

Mobbing kan også oppstå i barnehagen. Dette kan du gjøre dersom du oppdager at ditt eget, eller et annet barn utsettes for mobbing.

Mobbing i barnehagen

Mobbing

Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

Foreldreguide ved mobbing

Skole

Ikke la barna velge

Å skulle velge lag i gymmen eller gå sammen to og to oppleves svært stressende for et barn. Vi at vi voksne tar ansvar for dette skaper vi trygghet i gruppa.

Ikke la barna velge

Relatert

Tvang mot barn – når og hvorfor?

Forslaget til ny tvangsbegrensningslov, på 809 sider og 17 kapitler med regelverk, er vanskelig tilgjengelig for både brukere, pårørende og fagpersonell. En lov om tvang må være forståelig for alle parter.

Les om Tvang mot barn – når og hvorfor?

Notat til helse- og omsorgskomiteen

Her kan du lese Voksne for Barns innspill til helse- og omsorgskomiteen på opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse

Les om Notat til helse- og omsorgskomiteen

Bli med å krev en ambisiøs og forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse!

Les om

Utenforskap skjer ikke over natten

Helgens voldshendelser i Oslo har rystet mange, men at politikerne nå bruker dette som en anledning til å vinne billige politiske poenger, er å svikte ungdom som havner utenfor.

Les om Utenforskap skjer ikke over natten

Hvordan skaper vi barn og unges helsetjeneste?

Regjeringens nye femårige opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse mangler både et tydelig mål, og konkrete tiltak for en reell bedring av barn og unges psykiske helse. Dette er ingen en reell opptrappingsplan.

Les om Hvordan skaper vi barn og unges helsetjeneste?

Kan ikke vente 20 nye år

Vi er glad for at regjeringen fortsetter å øke barnetrygden, men frykter at en økning kun for de yngste barna blir en hvilepute.

Les om Kan ikke vente 20 nye år