Voksne for Barn støtter aktivitetsplikt

Regjeringen foreslår aktivitetsplikt ved mobbing i barnehagen i den nye barnehageloven. Det støtter Voksne for Barn.

Tatt på alvor: Christian Hansen i Voksne for Barn mener en slik lovendring vil vise at barnehagebarna blir tatt på alvor.

– Dette lovforslaget viser at barnehagebarna blir tatt på alvor. Det er på høy tid at barnehagene skal forholde seg til samme lovverk mot mobbing som skolene allerede gjør. Mange barnehager har klare og gode rutiner ved mobbing, men det gjelder dessverre ikke alle, sier Christian Hansen, fagkoordinator i Voksne for Barn.

Regjeringen foreslår en nulltoleranse mot mobbing i den nye barnehageloven, og vil med det innføre aktivitetsplikt for barnehagene, det vil si at barnehagen må handle dersom de får informasjon om at et barn mistrives.

I dag opplever mellom 5 og 12 prosent av barn i barnehage mobbing.

Bør vurdere klageinnstans

– En slik lovfesting vil gjøre at foreldrene kan være sikre på at hvis et barn blir mobbet eller føler seg utrygg, har barnehagen plikt til å sette i gang prosesser for å stoppe dette, sier Hansen.

– Det er et viktig steg i riktig retning.

Tross aktivitetsplikt vil man ikke ha samme muligheter til å klage som i skolen. Mens man i skolen har mulighet til å klage til Fylkesmannen, må alle klager på barnehagers håndtering av mobbesaker rettes til kommunen.  

Voksne for Barn mener derfor at en liknende ordning bør vurderes for barnehagebarna for å sikre en lik behandling av mobbesaker.

Lovforslaget er nå ute på høring, med frist i november.

Du er kanskje interessert i:

Mobbing

Mobbing i barnehagen

Mobbing kan også oppstå i barnehagen. Dette kan du gjøre dersom du oppdager at ditt eget, eller et annet barn utsettes for mobbing.

Mobbing i barnehagen

Mobbing

Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

Foreldreguide ved mobbing

Skole

Ikke la barna velge

Å skulle velge lag i gymmen eller gå sammen to og to oppleves svært stressende for et barn. Vi at vi voksne tar ansvar for dette skaper vi trygghet i gruppa.

Ikke la barna velge

Relatert

Hvordan skaper vi barn og unges helsetjeneste?

Regjeringens nye femårige opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse mangler både et tydelig mål, og konkrete tiltak for en reell bedring av barn og unges psykiske helse. Dette er ingen en reell opptrappingsplan.

Les om Hvordan skaper vi barn og unges helsetjeneste?

Kan ikke vente 20 nye år

Vi er glad for at regjeringen fortsetter å øke barnetrygden, men frykter at en økning kun for de yngste barna blir en hvilepute.

Les om Kan ikke vente 20 nye år

En drømmeskole

Når du er redd for å gå på skolen eller føler deg helt usynlig blant medelevene dine så spiller det liten rolle at læreren din har fordypning i matte, engelsk og norsk.

Les om En drømmeskole

Skolen må ta mer ansvar

At noen barn vegrer seg for å gå på skolen er et symptom på at noe ved skolen er galt. Voksne for Barn mener skolene bør få aktivitetsplikt.

Les om Skolen må ta mer ansvar

Må få fremtredende plass i regjeringens pårørendestrategi

Barn med syke foreldre er en spesielt sårbar gruppe. Det er derfor nødvendig at barn som pårørende får en fremtredende plass i regjeringens nye pårørendestrategi som legges fram i slutten av året.

Les om Må få fremtredende plass i regjeringens pårørendestrategi

– Ikke glem barna

Barn med syke foreldre er en spesielt sårbar gruppe. Derfor er det avgjørende at regjeringens nye strategi for pårørende har et gjennomsyrende fokus på barn og unge.

Les om – Ikke glem barna