Voksne for Barn støtter aktivitetsplikt

Regjeringen foreslår aktivitetsplikt ved mobbing i barnehagen i den nye barnehageloven. Det støtter Voksne for Barn.

Tatt på alvor: Christian Hansen i Voksne for Barn mener en slik lovendring vil vise at barnehagebarna blir tatt på alvor.

– Dette lovforslaget viser at barnehagebarna blir tatt på alvor. Det er på høy tid at barnehagene skal forholde seg til samme lovverk mot mobbing som skolene allerede gjør. Mange barnehager har klare og gode rutiner ved mobbing, men det gjelder dessverre ikke alle, sier Christian Hansen, fagkoordinator i Voksne for Barn.

Regjeringen foreslår en nulltoleranse mot mobbing i den nye barnehageloven, og vil med det innføre aktivitetsplikt for barnehagene, det vil si at barnehagen må handle dersom de får informasjon om at et barn mistrives.

I dag opplever mellom 5 og 12 prosent av barn i barnehage mobbing.

Bør vurdere klageinnstans

– En slik lovfesting vil gjøre at foreldrene kan være sikre på at hvis et barn blir mobbet eller føler seg utrygg, har barnehagen plikt til å sette i gang prosesser for å stoppe dette, sier Hansen.

– Det er et viktig steg i riktig retning.

Tross aktivitetsplikt vil man ikke ha samme muligheter til å klage som i skolen. Mens man i skolen har mulighet til å klage til Fylkesmannen, må alle klager på barnehagers håndtering av mobbesaker rettes til kommunen.  

Voksne for Barn mener derfor at en liknende ordning bør vurderes for barnehagebarna for å sikre en lik behandling av mobbesaker.

Lovforslaget er nå ute på høring, med frist i november.

Du er kanskje interessert i:

Mobbing

Mobbing i barnehagen

Mobbing kan også oppstå i barnehagen. Dette kan du gjøre dersom du oppdager at ditt eget, eller et annet barn utsettes for mobbing.

Mobbing i barnehagen

Mobbing

Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

Foreldreguide ved mobbing

Skole

Ikke la barna velge

Å skulle velge lag i gymmen eller gå sammen to og to oppleves svært stressende for et barn. Vi at vi voksne tar ansvar for dette skaper vi trygghet i gruppa.

Ikke la barna velge

Relatert

Haster med en krisepakke for sårbare barn

Koronakrisen rammer også barn og unge hardt, spesielt de mest utsatte. Voksne for Barn ber derfor regjeringen legge frem en krisepakke for de sårbare barna.

Les om Haster med en krisepakke for sårbare barn

Mer trygd til barna

Fattige norske barn legger seg sultne. De deltar ikke på gratis fotballtrening fordi de hverken har fotballsko eller busskort. Vi kan ikke fortsette å ignorere at fattige familier også trenger penger.

Les om Mer trygd til barna

Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!

Barn, unge og deres foresatt formidler et tydelig ønske om at hjelpeapparatet, det være seg helsetjenester, skole, PPT og barnevern må jobbe bedre sammen når det er nødvendig.

Les om Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!

Rystende kartlegging

Gjennom kartleggingsskjemaet fra Thomas Nordahl og Høgskolen Innlandet forteller man indirekte barn at den eneste måten man kan oppføre seg «riktig» på er ved å undertrykke følelser de alle sammen kjenner på hver eneste dag. Det er ikke forsvarlig.

Les om Rystende kartlegging

Tvang mot barn – når og hvorfor?

Forslaget til ny tvangsbegrensningslov, på 809 sider og 17 kapitler med regelverk, er vanskelig tilgjengelig for både brukere, pårørende og fagpersonell. En lov om tvang må være forståelig for alle parter.

Les om Tvang mot barn – når og hvorfor?

Notat til helse- og omsorgskomiteen

Her kan du lese Voksne for Barns innspill til helse- og omsorgskomiteen på opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse

Les om Notat til helse- og omsorgskomiteen