Utenforskap skjer ikke over natten

INGEN OVERRASKELSE: For Voksne for Barn og andre som har jobbet med barn og unge i mange år kommer ikke denne situasjonen som en overraskelse, det er en varslet katastrofe, skriver Signe Horn.

Helgens voldshendelser i Oslo har rystet mange, men at politikerne nå bruker dette som en anledning til å vinne billige politiske poenger, er å svikte ungdom som havner utenfor.

Tekst: Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn Foto: Bo Mathisen

Kriminelle handlinger som vi så i helgen må slås hardt ned på, og det må få konsekvenser. Samtidig må vi også ta inn over oss at når disse ungdommene begår slike handlinger, har vi som samfunn allerede feilet.  Spørsmålet nå må være hvordan vi kan forebygge at ungdom havner utenfor i en slik grad at de tyr til vold, ikke hvordan vi kan straffe dem eller foreldrene deres hardest mulig.

Fattigdom er ingen unnskyldning for å banke opp folk, sier Justisminister Jøran Kallmyr (Frp). I det har han for så vidt rett. Allikevel er fattigdom er en av de største risikofaktorene for psykisk uhelse og utenforskap blant barn og unge. Å straffe foreldrene til disse ungdommene med å ta fra dem for eksempel barnetrygd, slik Himanshu Gulati (Frp) foreslår, vil i verste fall bare gjøre vondt verre.

Varslet katastrofe

For Voksne for Barn og andre som har jobbet med barn og unge i mange år kommer ikke denne situasjonen som en overraskelse, det er en varslet katastrofe. Utenforskap og kriminalisering av ungdom skjer ikke over natten.

Hvor var alle de som nå roper høyt om at foreldrene må involvere seg og at man må kunne fengsle mindreårige for ti-femten år siden? Sannsynligheten er stor for at tegnene på at disse guttene kom til å slite i fremtiden var der allerede da de var i barnehagealder.

Langsiktig arbeid

Tidlig innsats, gode barnehager og skoler, foreldrestøtte og å redusere barnefattigdommen er tiltak vi vet virker mot utenforskap. Å tro at man skal løse problemet ved å øke straffen for unge kriminelle alene vil være å sette et plaster på et skuddsår. Å miste et barn til varig utenforskap koster samfunnet langt mer enn å sikre at barn får det hjelpen de har behov for før det går virkelig galt.

Det siste døgnet kan det nesten se ut til at det blant politikere har gått sport i å slenge ut lite gjennomtenkte tiltak i avisene og i sosiale medier. Vi forventer nå at de legger politisk uenighet til side og setter seg sammen for å bli enige om hvordan de skal løse denne utfordringen for godt. Det er langsiktig arbeid, men det er tross alt barna våre vi snakker om.  

Relatert

Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!

Barn, unge og deres foresatt formidler et tydelig ønske om at hjelpeapparatet, det være seg helsetjenester, skole, PPT og barnevern må jobbe bedre sammen når det er nødvendig.

Les om Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!

Rystende kartlegging

Gjennom kartleggingsskjemaet fra Thomas Nordahl og Høgskolen Innlandet forteller man indirekte barn at den eneste måten man kan oppføre seg «riktig» på er ved å undertrykke følelser de alle sammen kjenner på hver eneste dag. Det er ikke forsvarlig.

Les om Rystende kartlegging

Tvang mot barn – når og hvorfor?

Forslaget til ny tvangsbegrensningslov, på 809 sider og 17 kapitler med regelverk, er vanskelig tilgjengelig for både brukere, pårørende og fagpersonell. En lov om tvang må være forståelig for alle parter.

Les om Tvang mot barn – når og hvorfor?

Notat til helse- og omsorgskomiteen

Her kan du lese Voksne for Barns innspill til helse- og omsorgskomiteen på opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse

Les om Notat til helse- og omsorgskomiteen

Bli med å krev en ambisiøs og forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse!

Les om

Hvordan skaper vi barn og unges helsetjeneste?

Regjeringens nye femårige opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse mangler både et tydelig mål, og konkrete tiltak for en reell bedring av barn og unges psykiske helse. Dette er ingen en reell opptrappingsplan.

Les om Hvordan skaper vi barn og unges helsetjeneste?