Hva er følelser?

Grunnlaget for å jobbe med livsmestring i skolen er følelsene. Dette må behandles på en ordentlig måte for at resten av temaet skal få effekt. Men hvorfor er følelser så viktig?

(FOTO: Christopher Campbell)

Evolusjonsmessig oppstod følelsene våre lenge før både språk og selvbevissthet.  Alle følelsene har en funksjon, og vi er helt avhengig av dem for å kunne fungere i et fellesskap. Emosjonell kompetanse er kort fortalt evnen til å gjenkjenne, sette navn på og regulere følelser – og ikke minst å vite hvordan man kan håndtere dem på en hensiktsmessig måte.

Å ha en grunnleggende emosjonell kompetanse er helt avgjørende for å kunne utvikle for eksempel empati og medfølelse, og for å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og handling. Hvordan du løser og møter utfordringer på skolen, eller i livet generelt avhenger også av hvor godt kjent du er med følelsene dine.

Grunnlaget for å jobbe med livsmestring i skolen er følelsene. Dette må behandles på en ordentlig måte for at resten av temaet skal få effekt.

Når man har lært på skolen hvordan man kan regulere følelser, håndtere sosiale relasjoner, kommunisere på en hensiktsmessig måte, og takle motgang og endring på en måte som både ivaretar en selv og andre – vil dette få ringvirkninger på de fleste områder – privat, sosialt, i skole- og arbeidsliv, i familien, i lokalsamfunnet og i storsamfunnet.

Det beste er at vi vet at det funker. Forskningen som er gjort på skoleprogrammene våre viser at elever som jobber systematisk med emosjonell kompetanse har bedre klassemiljø, bedre faglig fungering, velger bedre strategier når de møter motgang, mindre mobbing og lavere frafall. Det fungerer altså både her og nå og gjør barn bedre rustet til å takle livet etter endt skolegang.

Relatert

Hvordan skaper vi barn og unges helsetjeneste?

Regjeringens nye femårige opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse mangler både et tydelig mål, og konkrete tiltak for en reell bedring av barn og unges psykiske helse. Dette er ingen en reell opptrappingsplan.

Les om Hvordan skaper vi barn og unges helsetjeneste?

Voksne for Barn støtter aktivitetsplikt

Regjeringen foreslår aktivitetsplikt ved mobbing i barnehagen i den nye barnehageloven. Voksne for Barn støtter dette.

Les om Voksne for Barn støtter aktivitetsplikt

Kan ikke vente 20 nye år

Vi er glad for at regjeringen fortsetter å øke barnetrygden, men frykter at en økning kun for de yngste barna blir en hvilepute.

Les om Kan ikke vente 20 nye år

En drømmeskole

Når du er redd for å gå på skolen eller føler deg helt usynlig blant medelevene dine så spiller det liten rolle at læreren din har fordypning i matte, engelsk og norsk.

Les om En drømmeskole

Skolen må ta mer ansvar

At noen barn vegrer seg for å gå på skolen er et symptom på at noe ved skolen er galt. Voksne for Barn mener skolene bør få aktivitetsplikt.

Les om Skolen må ta mer ansvar

Må få fremtredende plass i regjeringens pårørendestrategi

Barn med syke foreldre er en spesielt sårbar gruppe. Det er derfor nødvendig at barn som pårørende får en fremtredende plass i regjeringens nye pårørendestrategi som legges fram i slutten av året.

Les om Må få fremtredende plass i regjeringens pårørendestrategi