Bli med og krev en ambisiøs og forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse!

Jeg krever at helse- og omsorgskomiteen ikke godtar regjeringens forslag til opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Forslaget til ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse er for tiden til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Vi mener at forslaget som foreligger ikke er en reell opptrappingsplan.

Forslaget har ingen konkrete målsetninger, inneholder hovedsakelig tiltak som allerede er planlagt eller satt i gang og det er ikke satt av penger til arbeidet.

Barndommen legger grunnlaget for resten av livet. Dersom alle barn skal få de samme forutsetningene for å leve gode liv, må de også få de samme mulighetene for en god psykisk helse. Det legger ikke den nye opptrappingsplanen til rette for.

(Les Voksne for Barns innspill til helse- og omsorgskomiteen)

Dyrere å ikke gjøre noe

Psykiske helseplager koster oss mer enn all kreftsykdom til sammen. Stadig flere norske barn og unge rapporterer om psykiske helseutfordringer. Cirka syv prosent av alle barn i førskole- og skolealder har symptomer på psykiske problemer. Hvert år blir om lag fem prosent av barn i alderen 0–17 år behandlet i spesialisthelsetjenesten.

Over 60 prosent av kommunene rapporterte i 2017 at psykiske helseplager hos barn og unge var deres fremste hovedutfordring i folkehelse- og forebyggingsarbeidet. Kommunene rapporterer også om at de aller sykeste barna får det dårligste tilbudet.

Ifølge økonomiprofessor og tidligere statsråd Victor D. Norman koster hvert barn som faller utenfor 20 millioner kroner. Det er altså summen vi kan bruke på hvert enkelt barn før regnskapet går i minus.

Likevel er det ikke satt av penger til tiltak i regjeringens kommende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Det er ikke forsvarlig styring.

Regjeringen mangler politisk vilje

Det er bred politisk enighet om at barn og unges psykiske helse er viktig. Samtidig ser vi ingen politisk vilje for å faktisk gjøre noe.

Denne opptrappingsplanen setter standarden for arbeidet med barn og unges psykiske helse i årene som kommer, og den viser at regjeringens ambisjonsnivå er skuffende lavt.

Barn og unge fortjener bedre enn dette.

Relatert

Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!

Barn, unge og deres foresatt formidler et tydelig ønske om at hjelpeapparatet, det være seg helsetjenester, skole, PPT og barnevern må jobbe bedre sammen når det er nødvendig.

Les om Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!

Rystende kartlegging

Gjennom kartleggingsskjemaet fra Thomas Nordahl og Høgskolen Innlandet forteller man indirekte barn at den eneste måten man kan oppføre seg «riktig» på er ved å undertrykke følelser de alle sammen kjenner på hver eneste dag. Det er ikke forsvarlig.

Les om Rystende kartlegging

Tvang mot barn – når og hvorfor?

Forslaget til ny tvangsbegrensningslov, på 809 sider og 17 kapitler med regelverk, er vanskelig tilgjengelig for både brukere, pårørende og fagpersonell. En lov om tvang må være forståelig for alle parter.

Les om Tvang mot barn – når og hvorfor?

Notat til helse- og omsorgskomiteen

Her kan du lese Voksne for Barns innspill til helse- og omsorgskomiteen på opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse

Les om Notat til helse- og omsorgskomiteen

Utenforskap skjer ikke over natten

Helgens voldshendelser i Oslo har rystet mange, men at politikerne nå bruker dette som en anledning til å vinne billige politiske poenger, er å svikte ungdom som havner utenfor.

Les om Utenforskap skjer ikke over natten

Hvordan skaper vi barn og unges helsetjeneste?

Regjeringens nye femårige opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse mangler både et tydelig mål, og konkrete tiltak for en reell bedring av barn og unges psykiske helse. Dette er ingen en reell opptrappingsplan.

Les om Hvordan skaper vi barn og unges helsetjeneste?