Fagfornyelsen

Gjennom fagfornyelsen fornyes alle læreplanene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Vi har fulgt arbeidet med det nye overordnede temaet "Folkehelse og livsmestring".

Hvorfor mener vi at barn bør lære om følelser?

Hva er konsekvensene av all psykisk uhelse i samfunnet vårt, og hvordan henger det sammen med barn og unges emosjonelle kompetanse?

Les om Hvorfor mener vi at barn bør lære om følelser?

Dette kan du ikke leve med, Sanner.

Slik det nå er, har ideen om psykisk helse som del av et tverrfaglig tema, og ikke som eget fag, spilt fallitt.

Les om Dette kan du ikke leve med, Sanner.

Første innspillsrunde

Folkehelse og livsmestring skal med i den nye, overordnede delen av lærerplanen, men det blir ikke definert hva elevene faktisk skal lære. Dette er bekymringsverdig.

Les om Første innspillsrunde

Andre innspillsrunde

Forslaget til fornying av kjernelementer i skolefagene har store mangler når det kommer til psykisk helse og livsmestring. Her er våre innspill til Utdanningsdirektoratet.

Les om Andre innspillsrunde

Tredje innspillsrunde

Livsmestring innføres i skolen fordi man ønsker å bedre folkehelsen og elevenes evne til å takle motgang og utfordringer. Utkastene som foreligger vil ikke gi en slik effekt.

Les om Tredje innspillsrunde

Siste artikler om Fagfornyelsen

Ingen livsmestring uten følelser

Grunnlaget for å jobbe med livsmestring i skolen er følelsene. Dette må behandles på en ordentlig måte for at resten av temaet skal få effekt.