Fagfornyelsen

Hvorfor følelser?

Hva er konsekvensene av all psykisk uhelse i samfunnet vårt, og hvordan henger det sammen med barn og unges emosjonelle kompetanse?

Les om Hvorfor følelser?

Dette kan du ikke leve med, Sanner.

Slik det nå er, har ideen om psykisk helse som del av et tverrfaglig tema, og ikke som eget fag, spilt fallitt.

Les om Dette kan du ikke leve med, Sanner.

Andre innspillsrunde

Forslaget til fornying av kjernelementer i skolefagene har store mangler når det kommer til psykisk helse og livsmestring. Her er våre innspill til Utdanningsdirektoratet.

Les om Andre innspillsrunde

Første innspillsrunde

Folkehelse og livsmestring skal med i den nye, overordnede delen av lærerplanen, men det blir ikke definert hva elevene faktisk skal lære. Dette er bekymringsverdig.

Les om Første innspillsrunde

Tredje innspillsrunde

Livsmestring innføres i skolen fordi man ønsker å bedre folkehelsen og elevenes evne til å takle motgang og utfordringer. Utkastene som foreligger vil ikke gi en slik effekt.

Les om Tredje innspillsrunde

Siste artikler om Fagfornyelsen

Kan det læres?

Kan barn lære seg å mestre livet på en hensiktsmessig måte, og å fremme egen psykisk helse?

Hva er følelser?

Grunnlaget for å jobbe med livsmestring i skolen er følelsene. Dette må behandles på en ordentlig måte for at resten av temaet skal få effekt.