Temakvelder om mobbing

Er du forelder som opplever eller har opplevd at barnet ditt har blitt mobbet? I løpet av 3 temakvelder løfter vi ulike temaer som er aktuelle for foreldre i en mobbesak.

5. november kl. 16.30 – 19.00

Tema: Hva er mobbing, lovverk og rettigheter v/mobbeombud i Buskerud, Bodil J. Houg

16:30 Suppe 
16:45 Velkommen / informasjon om prosjektet 
17:05 Hva er mobbing/nyere forståelse av begrepet Hvem er de som mobber? Hva skjer i det sosiale samspillet? Lovverk (§9a) skolens plikt og elevens rettigheter    
19:00 Gode erfaringer å dele med andre

19.november kl. 16.30 – 19.00

Tema: Hjelp og støtte

 • Hvilken hjelp og støtte kan foreldre i en slik situasjon ha behov for?
 • Informasjon om tjenesteapparat og hjelpetilbud

3. desember kl. 16.30 – 19.00

Tema: Barnets opplevelse

 • Hvilken tanker og følelser er det vanlig å ha?
 • Hvordan kan barnet komme seg videre?

På alle temakveldene blir det foredrag, mulighet til å ta med seg informasjonsmateriell, og vi åpner for å kunne dele/høre om gode erfaringer fra andre. Det vil være mulig å melde inn spørsmål eller komme med ønsker om noe innleder skal gå nærmere inn på, når du melder deg på.

 • Målgruppe

  Foreldre

 • Sted

  Voksne for Barns lokaler, Stortorvet 10 (Glasmagasinet, 4 etg.)

 • Pris

  Gratis, men krever påmelding

  Det serveres suppe fra kl. 16.30