Stresshåndtering hos ungdom

Hva er stress, hvordan påvirker det oss og hvordan lærer du ungdom å mestre stresset?

Mange unge rapporterer om psykisk uhelse og stressrelaterte problemer. Voksne for Barn inviterer derfor til temakveld for deg som ønsker mer kunnskap om hvordan man kan arbeide med stressmestring for ungdom ut fra et helsefremmende perspektiv.

Målet med kurset er at du skal få økt kunnskap og kompetanse om tema stress og stressmestring og konkrete verktøy du kan bruke direkte i arbeidet for å hjelpe unge med å redusere stress og få mer energi i hverdagen.

Du får kunnskap om

  • hva stress er
  • forskjellen på positivt og negativt stress 
  • hvordan stress påvirker oss fysisk, psykisk og sosialt
  • moderne hjerneforskning og stress
  • verktøy og strategier forå håndtere stress
  • frisk- og beskyttelsesfaktorer

På samlingen blir også metoden «Stress-smart – et kurs i stressmestring for ungdom” presentert. Kurset er utviklet av Mia Börjesson og Maria Svalander, sosionom og ungdomskurator på Bymisjonen i Gøteborg. Kurset er prøvd ut på ungdoms- og videregående skoler i Gøteborg og er et godt verktøy for alle som jobber med ungdom og stressmestring.

Du får også heftet «Bli stress-smart» som retter seg direkte til ungdom.