Bli medlem

Vil du være med og sørge for at barn i Norge får en god og trygg oppvekst? Som medlem gir du livsviktig støtte til sårbare barn og unge.

Bli medlem
Så hyggelig at du er interessert i å bli medlem i Voksne for Barn! Som medlem gjør du en livsviktig forskjell for barn og unges oppvekstvilkår, og deres rettigheter. Jo flere vi er, jo mer gjennomslagskraft får vi, for å sikre at barns rett til en god oppvekst og en god psykisk helse tas på alvor.
Du som er opptatt av de samme sakene som oss, og vil være med å støtte oss, kan gjøre det gjennom å betale medlemskontingenten. Alt Voksne for Barn gjør, gjør vi som ideell medlemsorganisasjon, så bare det å ha mange i ryggen hjelper.
Dersom du vil bidra utover dette kan du også bli frivillig hos oss. Vi har lokallag over hele landet, og frivillige fra hele landet møtes flere ganger i året.
Les mer om det å være frivillig i Voksne for Barn.
Du kan bli medlem gjennom å fylle i innmeldingsskjemaet vårt, ved å trykke på knappen øverst på siden. Du kan også melde deg inn med Vipps. Vipps kr 390,- til nummer 61635 («Voksne for Barn medlem»). Merk med e-postadressen din.  
– Du er med å gjør en forskjell for barn og unges rettigheter, psykiske helse og oppvekstvilkår.
– Du har mulighet til å engasjere deg frivillig.
– Du får rabatt på alle kurs og seminarer Voksne for Barn arrangerer.
– Du får vårt nyhetsbrev på e-post.
Alle privatpersoner kan bli medlem i Voksne for Barn. Det er også mulig å bli bedriftsmedlem for bedrifter og institusjoner.
Medlemskapet gjelder i det kalenderåret du melder deg inn. Inngår du medlemskapet etter 1. oktober vil medlemskapet også gjelde neste år.
Du som allerede er medlem får tilsendt faktura for neste års medlemskap automatisk.
Du kan når som helst avslutte medlemskapet ditt ved å sende en mail til vfb@vfb.no eller ta kontakt med oss på telefon 488 96 215.