Flerkulturell oppvekst

Opplevelsen av aksept og tilhørighet er viktig for alle mennesker. Flerkulturelle barn og unge kan streve ekstra med dette, men det er mye voksne kan gjøre for å hjelpe og støtte barna på en god måte.

6-9 år

Å flytte til et nytt land

Å flytte til et nytt land er en stor påkjenning for både foreldre og barn. Det er viktig å hjelpe barna med å finne seg ordentlig tilrette i sitt nye hjemland, samtidig som man holder det gamle livet levende.

Les om Å flytte til et nytt land

9-14 år

Å vokse opp med flere kulturer

Opplevelsen av aksept og tilhørighet er viktig for alle mennesker. For å ha det bra behøver barn og ungdom å være en del av et fellesskap. De trenger å kjenne at de hører til ett eller flere steder.

Les om Å vokse opp med flere kulturer

9-14 år

Å føle seg annerledes

Flerkulturelle barn kan føle seg annerledes. Da er det viktig å hjelpe barnet med å se styrken i å ha tilhørighet flere steder.

Les om Å føle seg annerledes

Vi svarer på dine spørsmål

Vi besvarer alle typer henvendelser, hverdagslige utfordringer som søvn og grensesetting til mer alvorlige som for eksempel mobbing og sorg.

Rådgiving
Les om Vi svarer på dine spørsmål