Støtt barnets relasjoner utenfor hjemmet

Når noen i familien er syk velger mange barn å prioritere ned venner og aktiviteter utenfor hjemmet. Da er det viktig at foreldrene oppfordrer barnet til å treffe andre og å leve så normalt som mulig.

VÆR TYDELIG: Barn trenger noen ganger eksplisitt beskjed om at de kan gå ut og ha det gøy, om en av foreldrene har det vanskelig.

Når man har det vanskelig hjemme, gir livet utenfor glede og støtte, samtidig som det utvikler barnets sosiale ferdigheter. Når foreldrene har det vanskelig avstår ofte barna fra sine egne interesser. Det kan ha flere årsaker: Barnets egne krefter strekker ikke til, eller barnet konsentrerer seg om hjemmesituasjonen og tør ikke å forlate forelderen alene av redsel for at noe skal skje.

Barn trenger noen ganger foreldrenes ”tillatelse”. Forelderen må si rett ut at ”du kan gå og ha det gøy selv om jeg er dårlig – det er andre som tar hånd om og hjelper meg”. Dersom det oppleves vanskelig å sende barnet av gårde slik, kan dere sammen finne noen som kan hjelpe.

Vanskelig å ha det moro

Noen ganger opplever også barn at det er forbudt å ha det moro, fordi alt annet er så vanskelig. Om barnet i tillegg ikke får snakke om ting som berører familien, oppstår det lett en mur mellom barnet og vennene. Tenk derfor gjennom hvordan du kan støtte barna i deres vennskapsrelasjoner og fritidsinteresser.

Om den som ikke er frisk er i så dårlig form at barnas venner ikke får lov til å være i hjemmet er det viktig å snakke med barnet om dette og forklar hvorfor det er slik. Vær tydelig på at dette handler om hvordan du føler deg, og ikke om at du vil hindre barnet fra å være sammen med sine venner. Prat sammen om hvordan og hvor barnet kan treffe vennene sine. Kan det for eksempel ordnes slik at barnet ber vennene sine hjem mens du er et annet sted? Kanskje en annen voksen kan passe på i stedet for deg?

Selv om sykdommen formørker horisonten for familien, betyr ikke foreldres sykdom at livet er slutt for familien. Sykdommen kan føre med seg vanskeligheter, men det er som oftest mulig å leve med den. Man kan også se på sykdommen som en utfordring som en må lære seg å mestre. Ved hjelp fra familie, eller andre voksne i deres nærhet, kan barnas sosiale ferdigheter, innlevelsesevne, ansvarsfølelse, kreativitet og evne til å mestre selv de mest overraskende hendelser og situasjoner, utvikles bedre enn hos de som har vokst opp under mindre vanskelige omstendigheter. Vanskelighetene er ikke et hinder for utvikling dersom en våger å se dem og å gripe fatt i dem.

Relatert

Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

Akkurat nå får vi mange henvendelser fra foreldre og andre voksne som lurer på hvordan man best snakker med barna sine om det som skjer i forbindelse med virusutbruddet.

Les om Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

Hvordan snakke med barn om selvmord

Vis hensyn til alder og modenhet når du skal hjelpe barn til å sørge og bearbeide tapet av en de var glad i, og som har tatt sitt eget liv.

Les om Hvordan snakke med barn om selvmord

Juletips til skilte foreldre

Avtal i god tid hvor barnet skal feire jul. Barn med delt bosted har ekstra behov for forutsigbarhet.

Les om Juletips til skilte foreldre

Barn ønsker seg tid til jul

Mange barn gir uttrykk for at det de ønsker seg mest av alt, er at foreldrene setter av tid til å være sammen med dem i adventstiden og julen.

Les om Barn ønsker seg tid til jul

Hvordan snakke med barn som har det vanskelig

Barn kan noen ganger synes det er vanskelig å snakke med voksne når de har det vanskelig. Slik får du i gang samtalen.

Les om Hvordan snakke med barn som har det vanskelig

Den utrolige seksåringen

Fysiologisk vokser seksåringen mye, og psykologisk sett står barnet ovenfor mange utfordringer. Seksåringen er både en urolig og en utrolig tid.

Les om Den utrolige seksåringen