Mobbing i barnehagen

Mobbing kan også oppstå i barnehagen. Dette kan du gjøre dersom du oppdager at ditt eget, eller et annet barn utsettes for mobbing.

Barnehagen er et sted hvor barn kan utvikle vennskap og sosial kompetanse. Det finnes imidlertid ikke noen garanti for at gode relasjoner utvikles «bare barn er sammen».  Også i barnehagen kan det oppstå sosiale hierarkier, avvisning av enkeltbarn, plaging og konfliktløsning der den sterkestes rett hersker. Mobbing i barnehage foregår ofte slik at de voksne ikke skal oppdage den. Den kan foregå ute av syne for de ansatte, som bak hushjørner eller et lekestativ, eller når barna er alene på et rom. 

Det kan være lugging, sparking, biting og dytting, stygge blikk, eller at de andre barna hermer og ler. I denne aldersgruppen vil allikevel utestengning være mest utbredt som mobbeform, rett og slett at de andre barna ikke vil ha deg med i leken. Den kan også foregå i selve leken, som for eksempel at et barn må ligge rolig i sengen eller være hund, og at de andre barna ikke er villige til å bytte på rollene med den som må være underdanig.

Barnehagene har ikke samme aktivitetsplikt som skolene, men alle barn har rett til å være trygge og få omsorg. Rammeplanen er klar: «Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette» (s.11) og «Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene» (s.29).

Hva kan du som forelder gjøre?

Det er ikke alltid barna vil fortelle om det som skjer i barnehagen, eller har språk til å sette ord på det som skjer. Spørsmål å stille seg:

 • Gleder barnet ditt seg til å gå i barnehagen?
 • Hvordan snakker barnet om barnehagen hjemme?
 • Forteller barnet om hyggelige eller morsomme opplevelser i barnehagen, eller om de andre barna?
 • Virker det som om barnet ditt har venner i barnehagen?
 • Virker det som om barnet ditt føler seg trygg der?
 • Er de voksne i barnehagen opptatt av om barnet ditt har det bra, og er dette noe du kan snakke med dem om?

Les også: Tegn på at et barn mobbes

Ta kontakt med barnehagen

Det er viktig at du melder fra til barnehagen dersom du oppdager at ditt eget, eller andres barn blir mobbet eller av andre grunner ikke har det bra i barnehagen. Om et barn opplever å bli mobbet eller utestengt fra leken, må barnehagen følge det opp.

 • Ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer og fortell om bekymringen din. Det kan være lurt å notere ned de punktene du ønsker å ta opp, slik at du husker hva du skal si.
 • Det kan være lurt å be om et møte, der dere sammen lager en plan om hva barnehagen og dere som foreldre skal gjøre for at barnet skal trives. Planen bør tydelig vise hvordan barnet ditt skal oppleve at hverdagen i barnehagen blir bedre.  
 • Spør barnehagen om hvordan du som forelder kan bidra i samarbeidet, slik at det blir til det beste for barnet.
 • Be om et oppfølgingmøte, der dere snakker om hvordan det har gått.
 • Du kan be barnehagen fortelle om hvordan de jobber med å forebygge og stoppe mobbing, og/eller snakke med foreldrekontakt og høre om dette kan være et tema på et foreldremøte.

Hva hvis du opplever at barnehagen ikke tar bekymringen din på alvor?

 • Ta kontakt med kommunen (f.eks. barnehagesjef, oppvekstsjef eller kommunalsjef som har ansvar der dere bor).
 • Du kan be om et møte. På møtet kan du gjerne ta med deg en støtteperson. Forbered deg med de punktene du ønsker å ta opp, gjerne med konkrete eksempler og datoer.
 • Be om en skriftlig plan for hva som skal gjøres. Selv om ikke barnehagen har plikt til å utarbeide aktivitetsplan slik som skolene har, er dette en ryddig måte å gjøre det på. Planen bør inneholde mål, hva som skal gjøres, hvem som gjør det, og tidsfrister.
 • Avtal oppfølgingssamtale, enten på telefon eller et nytt møte.
 • Du kan ta kontakt med mobbeombudet i Fylkeskommunen for å få veiledning og støtte, og det samme kan barnehagen.

Relatert

Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

Akkurat nå får vi mange henvendelser fra foreldre og andre voksne som lurer på hvordan man best snakker med barna sine om det som skjer i forbindelse med virusutbruddet.

Les om Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

Hvordan snakke med barn om selvmord

Vis hensyn til alder og modenhet når du skal hjelpe barn til å sørge og bearbeide tapet av en de var glad i, og som har tatt sitt eget liv.

Les om Hvordan snakke med barn om selvmord

Juletips til skilte foreldre

Avtal i god tid hvor barnet skal feire jul. Barn med delt bosted har ekstra behov for forutsigbarhet.

Les om Juletips til skilte foreldre

Barn ønsker seg tid til jul

Mange barn gir uttrykk for at det de ønsker seg mest av alt, er at foreldrene setter av tid til å være sammen med dem i adventstiden og julen.

Les om Barn ønsker seg tid til jul

Hvordan snakke med barn som har det vanskelig

Barn kan noen ganger synes det er vanskelig å snakke med voksne når de har det vanskelig. Slik får du i gang samtalen.

Les om Hvordan snakke med barn som har det vanskelig

Den utrolige seksåringen

Fysiologisk vokser seksåringen mye, og psykologisk sett står barnet ovenfor mange utfordringer. Seksåringen er både en urolig og en utrolig tid.

Les om Den utrolige seksåringen