Ungt nettverk

UNGT NETTVERK: en møteplass der unge mellom 16-25 kan møte andre med liknende erfaringer.

Voksne for Barn møter mange unge med vonde erfaringer som kan påvirke deres psykiske helse.  Ungt nettverk er en møteplass for unge mellom 16 og 25 år som har litt ekstra belastninger i livet.

For denne gruppen barn og unge er det viktig å få møte andre med liknende erfaringer. Dels for å oppdage at en ikke er alene om å være i en sårbar situasjon, men også for at man kan få god hjelp og støtte fra noen som vet hvordan en har det.

Ungt nettverk er for ungdom som:

  • er mellom 16 og 25 år
  • har psykiske utfordringer selv, eller bor med en forelder med psykiske og/eller rus-problemer
  • føler seg ensom eller er/har vært utsatt for mobbing
  • har belastninger i livet sitt som påvirker den psykiske helsen
  • er ny i Norge
  • ønsker å møte andre ungdommer i tilsvarende situasjon som forstår, kan støtte og kanskje gi gode råd

Nettverket skal være et sted der ungdommene kan dele erfaringer på godt og vondt. Det skal være et trygt og godt sted å være, derfor er gjensidig taushetsplikt en selvsagt forutsetning. Ungdommene skal kunne føle tilhørighet, dele erfaringer og nyttig kunnskap.

I Ungt nettverk arbeider vi med å finne frem til gode metoder for hvordan unges egne erfaringer, kunnskap og behov skal kunne komme fagfeltet til del og kunne brukes i utviklingen av tjenestetilbudene som retter seg til barn og unge. Fokus for arbeidet er de unges erfaringer med hva som er god og nødvendig hjelp, og hva som er viktig i møtet mellom dem som brukere/pårørende og tjenestene.

Deltagerne i Ungt nettverk understreker det helsefremmende aspektet ved å vite at man kan bidra til at tjenester for denne gruppen barn og unge blir forbedret.

Lokale grupper:

Vi har flere lokale Ungt nettverk i landet. De lokale samlingene blir ledet av ungdom med egen erfaring, sammen med minst en voksen frivillig i Voksne for Barn. Gruppen møtes 1 gang i måneden, rundt 2 timer hver gang. Ungdommene planlegger innholdet sammen med gruppelederen og den frivillige. Det er enkel matservering på disse treffene.

Nettverkssamlinger:

To ganger i året har vi nettverkssamlinger for ungdom fra hele landet. Vi møtes en helg og jobber med tema de selv har valgt, deler erfaringer, snakker om behov og ønsker man har og kommer med forslag til utvikling og forbedringer i hjelpeapparatet.

Formidling av brukererfaring:

Det er stor etterspørsel av unge brukere som kan dele erfaringer relatert til psykisk helse, rus og andre oppvekstforhold. Mange av deltagerne i Ungt nettverk bidrar aktivt til dette, sammen med ansatte i Voksne for Barn, for eksempel i prosjekter, kurs og konferanser.

Har du spørsmål om ungt nettverk? Ta kontakt med Elisabeth Wold