Passport: livsmestring

Passport: Livsmestring er et skoleprogram med mål om å styrke den psykiske helsen til barn i alderen ni til elleve år ved å lære dem hvordan de kan mestre vanskelige situasjoner og følelser. Dette vil hjelpe dem med å takle utfordringer og problemer gjennom livet.

Gjennom skoleåret Gjennom skoleåret 2018/2019 ble den første piloten av Passport gjennomført i Norge, rundt 200 elever deltok. Vi er nå i del to av utprøvingen.

Evalueringen etter første runde viser at elevene og lærerne er fornøyde, og det er kommet frem gode innspill til videre utvikling av Passport. Revidert materiell blir nå testet ut av nye skoler, hvor skoleledere, helsesykepleiere og lærere bidrar i referansegruppe for å gjøre programmet mest mulig brukervennlig.

Litt om Passport:

  • Passport har de samme målene og det samme teoretiske grunnlaget som Zippys venner, som allerede har hjulpet nesten to millioner barn i mer enn 30 land. Passport kan brukes selv om man ikke har vært gjennom Zippys venner.
  • Passport ble utviklet ved University of Quebec i Montreal, Canada av et tverrfaglig team ledet av professor Brian Mishara og finansiert av Public Health Agency (folkehelseinstituttet) i Canada.
  • Det tok fem år å utvikle kurset, med deltakelse fra mer enn 3000 barn, lærerne deres og foreldrene.
  • Underveis ble programmet grundig evaluert. Barna som deltok, fikk styrket både sin følelsesbevissthet og positiv akademisk atferd som å fullføre arbeidsoppgaver til rett tid, følge instruksjoner og overse forstyrrelser fra andre barn.
  • Et viktig poeng er også at det ikke fantes vesentlige forskjeller i de positive resultatene for gutter og jenter, for ulike klassetrinn eller for sosioøkonomisk bakgrunn. I stedet viste evalueringen helt tydelig at Passport kan være til hjelp for ALLE barn.

Lærere som har gjennomført Passport gir tilbakemelding om at arbeid med å gjenkjenne og håndtere ulike følelser oppleves spesielt viktig for elever i denne alderen. Det å forholde seg til at vi kan ha flere følelser på en gang og at f.eks. sorg kan bestå av mange sammensatte følelser, ser ut til å være spesielt nyttig å jobbe med.

Hør Brian Mishara fortelle litt om bakgrunnen for både Zippys venner og Passport: Livsmestring

Har du spørsmål om Passport: Livsmestring?

Hilde Elvevold Randgaard

Telefon: 97031588 E-post: hilde.randgaard@vfb.no

Hilde Elvevold Randgaard

Christian Hansen

Telefon: 91786896 E-post: Christian.Hansen@vfb.no

Christian Hansen

Nina Tande Ditlefsen

Telefon: 45214044 E-post: Nina.Tande.Ditlefsen@vfb.no

Nina Tande Ditlefsen