Sinte, unge gutter

Det er flere år siden det ble slått alarm om jenters psykiske helse. Allikevel er det unge gutter som topper de fleste negative statistikker. Har alt fokuset på jentene gjort at vi har glemt gutta?

Gutter har høyere frafall i skolen enn jenter. De har oftere atferdsproblemer og tar oftere selvmord enn jenter. Menn dreper oftere enn kvinner. Norske fengsler og sikkerhetspsykiatriske avdelinger har en overvekt av unge menn som innsatte og pasienter. Og dessverre er ikke spørsmålet om vi vil får en skoleskyting i Norge, men når den kommer.

Stadig flere gutter sier de sliter med psykiske helseplager. De færreste med psykiske lidelser oppsøker hjelp. Og de færreste som oppsøker hjelp, blir videre henvist til spesialisthelsetjenesten. Særlig gjelder dette gutter.

Har alt fokuset på jentene gjort at vi har glemt gutta?

Sentrale temaer under denne konferansen er hvilke gutter som sliter, hva de sliter med og hvor galt det kan gå. Hvorfor de ikke oppsøker hjelp, hvordan vi kan fange dem opp og hva de faktisk har behov for.

Du vil få møte noen av Norges fremste forskere på sine felt og representanter fra flere fagdisipliner som jobber med disse guttene vil dele av sin erfaring.

Program vil bli oppdatert.

  • Varighet

    Hel dag

  • Foredragsholdere

    Kommer

  • Pris

    NOK 1480,-