Sinte, unge gutter

Det er flere år siden det ble slått alarm om jenters psykiske helse. Allikevel er det unge gutter som topper de fleste negative statistikker. Har alt fokuset på jentene gjort at vi har glemt gutta?

Gutter har høyere frafall i skolen enn jenter. De har oftere atferdsproblemer og tar oftere selvmord enn jenter. Menn dreper oftere enn kvinner. Norske fengsler og sikkerhetspsykiatriske avdelinger har en overvekt av unge menn som innsatte og pasienter. Og dessverre er ikke spørsmålet om vi vil får en skoleskyting i Norge, men når den kommer.

Stadig flere gutter sier de sliter med psykiske helseplager. De færreste med psykiske lidelser oppsøker hjelp. Og de færreste som oppsøker hjelp, blir videre henvist til spesialisthelsetjenesten. Særlig gjelder dette gutter.

Har alt fokuset på jentene gjort at vi har glemt gutta?

Sentrale temaer under denne konferansen er hvilke gutter som sliter, hva de sliter med og hvor galt det kan gå. Hvorfor de ikke oppsøker hjelp, hvordan vi kan fange dem opp og hva de faktisk har behov for.

Du vil få møte noen av Norges fremste forskere på sine felt og representanter fra flere fagdisipliner som jobber med disse guttene vil dele av sin erfaring.


Programmet oppdateres fortløpende

SINTE UNGE GUTTER: HVA VET VI OG HVA BØR VI FRYKTE?
Svein Øverland er psykologspesialist i barne og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Han er seksjonssjef ved avd. Brøset St. Olavs Hospital og rådgiver for Forvaringsavdelingen Trondheim fengsel og Politiet. Øverland har tilbragt mye tid med disse guttene, og vil dele erfaringer både fra arbeidet sitt, og fra forskningen.

HVORDAN HINDRER VI AT SÅRBARE GUTTER BLIR AGGRESSIVE GUTTER?
Ingen våkner opp en morgen med en psykisk lidelse eller atferdsproblemer. Det er noe som utvikler seg over tid. Svein Øverland har tilbragt mye tid med disse guttene, og vil dele erfaringer både fra arbeidet sitt, og fra forskningen.

HVORDAN BØR VI TENKE OG HVA BØR VI GJØRE NÅR MOBBING SKJER?
Hva gjør vi når mobbing og andre former for krenkelser skjer, og hvordan hjelper man dem som har lav terskel for frustrasjon og sinne? André Baraldsnes jobber som spesialkonsulent og instruktør innenfor mobbing og implementeringskunnskap hos RKBU Vest-Norge, og vil snakke om gutter og mobbing.

FILM: TOGRØVERNE
En dokumentarfilm om en helt spesiell ungdomsgjeng på siden av samfunnet.

Programmet oppdateres fortløpende

SINTE UNGE GUTTER: HVA VET VI OG HVA BØR VI FRYKTE?
Svein Øverland er psykologspesialist i barne og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Han er seksjonssjef ved avd. Brøset St. Olavs Hospital og rådgiver for Forvaringsavdelingen Trondheim fengsel og Politiet. Øverland har tilbragt mye tid med disse guttene, og vil dele erfaringer både fra arbeidet sitt, og fra forskningen.

«Å TA DET SOM EN MANN»
Per Arthur Andersen er en av få helsebrødre i Norge. Han vil dele erfaringer fra arbeidet sitt, hva guttene han møter sliter med, hvorfor guttene er en så vanskelig gruppe og nå, og hvordan vi som samfunn kan gjøre guttene tryggere på å søke helsehjelp.

RADIKALISERT PÅ INTERNET?
Chan-forumene havnet igjen i søkelyset etter angrepet på en moské i Bærum. Cathrine Thorleifsson er forsker ved Senter for Ekstremismeforsking ved Universitetet i Oslo og vil snakke om Chan-kultur, hvorfor noen tiltrekkes slike plattformer, og hvilket radikaliseringpotensiale slike nettforum har.

HVORDAN HINDRER VI AT SÅRBARE GUTTER BLIR AGGRESSIVE GUTTER?
Ingen våkner opp en morgen med en psykisk lidelse eller atferdsproblemer. Det er noe som utvikler seg over tid. Svein Øverland har tilbragt mye tid med disse guttene, og vil dele erfaringer både fra arbeidet sitt, og fra forskningen.

HVORDAN BØR VI TENKE OG HVA BØR VI GJØRE NÅR MOBBING SKJER?
Hva gjør vi når mobbing og andre former for krenkelser skjer, og hvordan hjelper man dem som har lav terskel for frustrasjon og sinne? André Baraldsnes jobber som spesialkonsulent og instruktør innenfor mobbing og implementeringskunnskap hos RKBU Vest-Norge, og vil snakke om gutter og mobbing.

FILM: TOGRØVERNE
En dokumentarfilm om en helt spesiell ungdomsgjeng på siden av samfunnet.
 • Varighet

  Hel dag

 • Sted

  Oslo: Gullhaugveien 1-3, Nydalen

  Stavanger: Folkets hus, Løkkeveien 22

 • Pris

  NOK 1680,-