Min hemmelige barndom

Foredraget beskriver erfaringene med å vokse opp med en psykisk syk mor og hvordan det er mulig å leve et godt liv likevel.

Inger Stokke vokste opp med en psykisk syk mor og snakker om det vonde i sin oppvekst, skuffelsene og smerten, hun ble også et lett bytte for en overgriper. Gjennom sine minner formidler hun hvordan det er å være barn i en vanskelig livssituasjon. Hun har også mange tanker om hva som kan gjøres for å forhindre at andre barn får samme historie som henne å fortelle.

Mestring står i sentrum, og målet er å gi tilhørerne redskap til å våge bry seg og ha mot nok til å feile.

 • Målgruppe

  Voksne som arbeider eller på andre måter kommer i kontakt med barn

 • Kursholder

  Inger Stokke

 • Varighet

  2 timer

 • Pris

  kr. 8 500.-

  + reise, diett og evt. overnatting

 • Bestilling

  Dette kurset kan kun bestilles.

Bestilling av kurs