Hvordan drive forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og incest

I en skoleklasse er det i gjennomsnitt 2-3 elever som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Skolen er en av de beste arenaene for forebygging og avdekking. For å få til dette er det avhengig av ansatte som er trygge på temaet, på seg selv i møte med temaet, vet hva man skal se etter og hvordan møte barn som lever i overgrep eller bærer på en historie om tidligere overgrep.

Som deltaker på dette kurset lærer du hvordan barn kan gi uttrykk for at de lever i overgrep. Gjennom en blanding av praktiske øvelser og teori vil du som lærer få en kunnskap som kan hjelpe deg med å stå i en overgrepssak. I tillegg får du kompetanse for å drive forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og incest.

Kurset er et samarbeid mellom Voksne for Barn og Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep (Smiso).