Helsefremmende ungdomsgrupper

Dette kurset gir deg verktøy og metoder som gjør deg kvalifisert til å lede grupper der ungdom får mulighet til å bidra med egne erfaringer og å lære av hverandre.

For å håndtere utfordringer og hindringer i hverdagen må ungdom bli bevisst på hvilke mestringsstrategier de benytter, og i noen tilfeller mangler. Grupper gir ungdom muligheten til å bidra med egne erfaringer og å lære av hverandre.

Dette kurset gir deg verktøy og metoder som gjør deg kvalifisert til å lede grupper som er til hjelp for ungdom i deres utvikling.


Kurset inneholder:

  • Hva er ungdomsgrupper og når egner det seg å etablere slike?
  • Hvordan planlegge grupper og invitere ungdommer?
  • Metoder for rekruttering og for å skape høy status for gruppeaktiviteter.
  • Hvilke forutsettinger må være tilstede for å lykkes?
  • Gruppelederutdanning og veiledning.
  • Hva er en god gruppeleder?
  • Modeller for gruppeprosesser og forskjellige roller i gruppen
  • Praktiske øvelser: begynne å planlegge egne ungdomsgrupper