Barneperspektivsamtalen

Hvordan hjelper man foreldre med å holde fokus på barnets perspektiv, når et barn lever som pårørende?

Hvordan ser verden ut fra barnets perspektiv når det er belastninger hjemme? Hva tenker barnet og hva føler det? Det er dette vi ønsker å snakke med foreldrene om. Og for å få til det må en legge opp samtalen med foreldrene med det som utgangspunkt.

Barna selv etterlyser at noen snakket med dem om dette i oppveksten. Endringen i helsepersonelloven i forhold til barn som pårørende reflekterer nettopp barnets behov for ivaretakelse, ved at helsepersonell skal sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir iverksatt tiltak som kan være med på å sette barnet bedre i stand til å mestre situasjonen.

Kurset gir kunnskap om å ta barnets perspektiv når det gjelder:

  • hvordan snakke med foreldre om hvordan deres sykdom påvirker barna deres
  • hvordan snakke med barna alene og sammen med foreldrene
  • hvordan vurdere veien videre i forhold til ev. behov barna kan ha for oppfølging
  • hvordan hjelpe foreldrene med å støtte barna sine i det daglige