Hjelpometer

Det å be om og tilby hjelp er viktig for å ha det bra med med seg selv og de rundt seg. Ved å ha fokus på hvordan vi kan støtte hverandre kan kanskje samhold og samarbeid likevel styrkes.

Dette er en aktivitet som kan gjøres hjemme med familien, eller brukes i hjemmeundervisning av lærere. Vi legger daglig ut nye aktiviteter, og her finner du alle sammen.

Aktiviteten Hjelpometeret kan oppmuntre til det. Jo mer man ber om eller tilbyr hjelp, jo bedre får man til et godt samarbeid og det kan gjøre godt for den psykiske helsen. Spesielt kan det oppleves viktig i en tid hvor vi ikke ser hverandre like mye.

Du trenger

  • Et stort ark (evt kan du feste flere ark sammen) / en utskrift av Hjelpometeret
  • Fargeblyanter

Slik går du frem

Tegn et stort termometer eller en lang loddrett strek med inntil 25 tykke streker og 5 små imellom dem. Se på tegningen og bruk denne som mal eller skriv ut. Pass på at det er plass til å fargelegge mellom strekene.

Bruke en tavle eller et stort ark som henges på veggen et sted der alle ser det.
For hver gang en i familien spør om hjelp eller tilbyr hjelp skal en strek fargelegges. Det kan også involvere naboer, venner og/eller andre dere har kontakt med. Hver gang dere kommer til en tykk strek, kan dere gi hverandre en high five, en klem, en pastill eller noe som er en liten markering på at dere er i god hjelpeflyt.

Det er viktig at hjelpen er relevant. Man bør spørre om hjelp fordi man trenger det og det er viktig å ikke overdrive ved at f.eks. voksne ber barn om å gjøre alt husarbeidet. Om man tilbyr hjelp og noen takker nei kan en strek fortsatt fargelegges fordi hjelpen er tilbudt. Eks: om man spør naboen om de vil ha hjelp til å handle og de takker nei fordi de ikke trenger noe akkurat nå, gjelder det som tilbud om hjelp.

Når hele Hjelpometeret er fargelagt kan man feire ved å gjøre noe ekstra hyggelig sammen som å ha pizzakveld med spill eller film eller noe liknende som dere har blitt enige om på forhånd.
Lærer lager en digital utgave av Hjelpometeret eller har et fysisk på veggen hjemme og viser frem over Teams eller i digitalt klasserom når klassen møtes der.

For hver gang en i klassen ber om eller tilbyr hjelp skal en strek fargelegges. Hver gang dere når en tykk strek kan dere lage et felles klassekamprop, spille en fanfare eller noe lignende som virker samlende på klassen.

Bruk litt tid hver dag til å dele med hverandre ulike måter elevene har gitt tilbud om eller bedt om hjelp.
– Hjemme
– Overfor venner og andre
– Dere kan legge merke til om noen ber om hjelp eller tilbyr seg å hjelpe mens dere møtes digitalt

Vær nøye med å rose alle tilbud og anmodninger om hjelp som er relevante enten det handler om gaming eller å hjelpe til med å dekke bordet hjemme. Elevene har nok ganske ulik hverdag, så det kan være ekstra viktig nå å få inkludert alle i denne aktiviteten.

NB: Mange elever bruker sikkert en del tid på nett og gaming om dagen. Dette kan fort være en arena der de tilbyr hjelp og/eller ber om hjelp for å løse ulike utfordringer i spill.

Når hele Hjelpometeret er fargelagt kan man feire ved å gjøre noe ekstra hyggelig sammen som å ha en kahoot, spille et online spill eller planlegge en ekstra kosestund/tur når dere møtes igjen. Bli enige om hvordan dere vil feire på forhånd.

Materiell

Hjelpometeret er en aktivitet fra livsmestringsprogrammet vårt, Passport. Selv om den opprinnelig er for barn fra 5.-7.-trinn fungerer den like godt for litt yngre eller eldre barn og for voksne i alle aldre. .