Forandringer i livet

I tider som nå opplever vi mange forandringer i livene våre. Da er det lurt å lære oss noen mestringsstrategier som gjør at vi kan få det bedre.

Dette er en aktivitet som kan gjøres hjemme med familien, eller brukes i hjemmeundervisning av lærere. Vi legger daglig ut nye aktiviteter, og her finner du alle sammen.

Vi opplever alle forandringer i livet, både store og små. Forandringer kan påvirke oss positivt og/eller negativt, og vi vil oppleve forandringer vi kan gjøre noe med, og forandringer vi ikke kan gjøre noe med.

Forandringer i livet er en aktivitet fra livsmestringsprogrammet vårt, Passport. Selv om den opprinnelig er for barn fra 5.-7.-trinn fungerer den like godt for litt yngre eller eldre barn og for voksne i alle aldre.

Du trenger

 • Papir
 • Fargeblyanter

Fremgangsmåte

Del 1 – Ulike typer forandringer

Snakk om de ulike forandringene under, og kom med eksempler. En kan gjerne tegne eller skrive på et ark.

 • Hva slags ting forandrer seg hele tiden? (f.eks. mennesker som går forbi på gaten)
 • Hva forandrer seg aldri? (f.eks. fødselsdagen)
 • Hva kan forandre seg fort? (f.eks. humøret eller skyene)
 • Hva kan forandre seg sakte? (f.eks. høyden)
 • Kan du fortelle om en forandring du opplever akkurat nå?

Del 2 – Positive og negative sider ved forandring

En forandring kan være både positiv og negativ. Det er fint å kunne klare å se det positive i en forandring en kanskje synes er vanskelig eller dum. Da blir det kanskje litt enklere å få det bedre.

 • Be barna være stille, lukke øynene og tenke på en forandring de har opplevd eller som de tror kan skje i nær framtid.
 • Be barna om å tegne denne forandringen
 • Hvis barna ikke kommer på noe kan du hjelpe til med noen forslag: flytte til en ny skole eller et nytt hus, få en ny bror eller søster, få en ny venn, bli eldre etc
 • Når de er ferdige med tegningen skal de fortelle om forandringen.
 • Snakk med barna om at det finnes både positive og negative forandringer. Forandringer kan hjelpe oss til å utvikle oss, til å bli bedre og til å føle oss sterkere.
 • Forklar at forandringer kan være både gode og dårlige på samme tid. Når vi blir eldre, har vi flere fordeler, som å legge oss senere. Samtidig får vi ofte mindre hjelp fra andre fordi det forventes at vi skal klare oss selv.
 • Be barna tegne eller fortelle om de positive og negative forandringene ved situasjonen de har tegnet.
 • Finn et egnet sted hvor dere kan henge opp tegningen(e).

Det kan være at noen av barna blir opptatt av en spesiell forandring, som f.eks. skilsmisse, dødsfall etc. Hvis dette er tilfelle, så spør barnet/barna hva han eller hun tenker og føler om dette. Hvis ikke kan dere ta utgangspunkt i et av eksemplene som en tenkt situasjon/forandring.

Prøv sammen å finne gode mestringsstrategier som kan gjøre at en kan føle seg bedre. Tenk på hva du kan gjøre for å få det bedre i denne situasjonen. Husk at mestringsstrategien skal gjøre situasjonen bedre eller gjøre at du får det bedre (eller begge deler), OG ikke såre noen.