Filmer

Barn som pårørende

Hvem kan hjelpe Jesper?

Fire år gamle Jesper er pårørende. Han lærer deg som jobber med barn hvordan du kan se, og følge opp barna som ham.

Hvem kan hjelpe Jesper?

Barn som pårørende

… og hvem ser Johanne?

Johanne er 10 år og storesøster til Jesper på fire. Johanne viser deg som jobber i skolen hvordan du kan oppdage og følge opp barn som lever som pårørende.

… og hvem ser Johanne?

Undervisningsopplegg

Hvite firkanter

Hvite firkanter består av en film og samtaleopplegg til bruk for helsefremmende arbeid for å styrke psykososialt miljø og livsmestring i skolen.

Hvite firkanter

Barnevern

Snakk om det!

Det kan være vanskelig for barn å snakke med de voksne når de flytter inn i en ny fosterfamilie. Snakk om det! er et utgangspunkt for å starte samtalen, og for å styrke relasjonen mellom fosterbarn og fosterforeldre.

Snakk om det!

Barnevern

Meg og familiene mine

Samvær og kontakt med foreldre kan være vanskelig å snakke om i et nytt fosterhjem. Meg og familiene mine er et utgangspunkt for fosterbarn, foreldre og fosterforeldre til å snakke om temaet.

Meg og familiene mine

Barnevern

Nytt hjem – ny skole

At hverdagen på nye skole fungerer kan være avgjørende for om en fosterhjemplassering blir vellykket eller ikke. Denne filmen er et nyttig verktøy for både skole, barnevern og fosterhjem.

Nytt hjem – ny skole