Landsstyret

Leder:

Stein-Are Agledal
Konserndirektør, Helse Sør-Øst

Nestleder:

Sylvia Brustad
Direktør i Spekter-Helse

Styremedlemmer: 

Anne Marit Presterud
Kommunaldirektør for Etat for inkludering i Bergen kommune

Cathrine Langfjell Torsvik
Ungdomsrepresentant, frivillig i Ungt nettverk i Voksne for Barn

Kjell Amundsen
Rektor, leder Lokallag Lofoten

Line Karlsen Ask
Advokat, Barnas jurist

Ingrid Hillblom
Ansattes representant, Organisasjonsrådgiver i Voksne for Barn

Valgkomite

Anders Skuterud (leder)
Gry Westvik
Claus Engen