Verdensdagen for psykisk helse

Hvert år lager Voksne for Barn undervisningsopplegg for skole og barnehage til bruk på verdensdagen for psykisk helse.

2019 – Gi tid

2018 – Vær raus

2017 – Noe å glede seg over

Relatert

Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

Les om Foreldreguide ved mobbing

Hjelp, pappa slår

Hjelp, pappa slår er til bruk i forebyggende undervisning om vold og overgrep for barneskoletrinnet.

Les om Hjelp, pappa slår

Henri

Henri er til bruk i forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og vold for videregående opplæring og på ungdomstrinnet.

Les om Henri

Hvite firkanter

Hvite firkanter består av en film og samtaleopplegg til bruk for helsefremmende arbeid for å styrke psykososialt miljø og livsmestring i skolen.

Les om Hvite firkanter

Barn i Norge 2019

Samspill mellom individuelle forhold og miljø rundt et barn påvirker hvordan vår identitet formes.

Les om Barn i Norge 2019

Ung i NAV

I rapporten «Ung i NAV» forteller ungdommer om sine erfaringer med kontakten med NAV, på godt og vondt.

Les om Ung i NAV