Meg og familiene mine

Samvær og kontakt med foreldre kan være vanskelig å snakke om i et nytt fosterhjem. Meg og familiene mine er et utgangspunkt for fosterbarn, foreldre og fosterforeldre til å snakke om temaet.SAMVÆR: Hvor ofte, og hvordan samvær og kontakt mellom fosterbarn og biologiske foreldre skal foregå kan være vanskelig å snakke om i en ny fosterfamilie.

I Meg og familiene mine møter vi familien Henriksen, som noen allerede kjenner fra filmen Snakk om det!. Arne er familiens nye fosterbarn. Han fyller snart ti år, og er i gang med bursdagsplanleggingen. Dette er ikke så lett, verken for Arne, mamma eller fosterforeldrene.

Handlingen i filmen kretser rundt hvor ofte, og hvordan samvær og kontakt skal foregå. Den tar for seg viktigheten av forutsigbarhet, planlegging og tygge rammer, for alle parter.

Å snakke om disse temaene kan styrke relasjon og kommunikasjon mellom fosterbarn, fosterforeldre og foreldre. Meg og familiene mine er et utgangspunkt for å starte denne samtalen. Filmen, og det tilhørende veiledningsheftet, kan gjøre det lettere å snakke om det som bør snakkes om, når et barn har flere familier å forholde seg til.

Voksne for Barn har hatt møter med både fosterbarn, biologiske foreldre og fosterforeldre i arbeidet med å lage innholdet til Meg og familiene mine. Temaene filmen tar opp baserer seg på utfordringer disse familiene har møtt.

Info om filmen

 • Målgruppe

  Fosterbarn, fosterforeldre eller fostersøsken. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for voksne.

 • Veiledningshefte

  Last ned

 • Andre filmer i denne serien

  Snakk om det!

  Nytt hjem – ny skole

Relatert

Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

Les om Foreldreguide ved mobbing

Hjelp, pappa slår

Hjelp, pappa slår er til bruk i forebyggende undervisning om vold og overgrep for barneskoletrinnet.

Les om Hjelp, pappa slår

Henri

Henri er til bruk i forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og vold for videregående opplæring og på ungdomstrinnet.

Les om Henri

Hvite firkanter

Hvite firkanter består av en film og samtaleopplegg til bruk for helsefremmende arbeid for å styrke psykososialt miljø og livsmestring i skolen.

Les om Hvite firkanter

Barn i Norge 2019

Samspill mellom individuelle forhold og miljø rundt et barn påvirker hvordan vår identitet formes.

Les om Barn i Norge 2019

Lære for livet

Det er mange meninger om hva en god skole er, men hva mener elevene selv?

Les om Lære for livet