Lære for livet

Det er mange som er opptatt av at vi skal ha en god skole i Norge. Men hva mener egentlig elevene selv om hva en god skole og et godt skolemiljø er?

Elevene på norske skoler er opptatte av å lære. De er ikke nødvendigvis så opptatte av matte, norsk og naturfag, men av hvordan de kan lære bedre. De vil ha det bra på skolen. De snakker om mobbing, men også om vennskap.

Elevene er opptatte av at det er nok voksne på skolen. Det er viktig å ha noen å snakke med, noen som du kan stole på, og som bryr seg. Det er viktig å vite at det er noen som kan og vil hjelpe dersom man trenger det! Av viktige voksne nevner de både lærere, helsesykepleier, sosionomer og assistenter. De er opptatt av å bli hørt, lyttet til og inkludert.

Vi har aldri snakket om hvordan vi har det. Tror ikke lærerne har så mye kompetanse på det området. Derfor holder de seg til fag.

Voksne for Barn har hatt samlinger med elever fra barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring. Vi håper og tror at resultatet vil være nyttig og lærerikt for alle dere som engasjerer dere i barn og unges skolehverdag, og kanskje særlig for dere som jobber i skolen.

Relatert

Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

Les om Foreldreguide ved mobbing

Hjelp, pappa slår

Hjelp, pappa slår er til bruk i forebyggende undervisning om vold og overgrep for barneskoletrinnet.

Les om Hjelp, pappa slår

Henri

Henri er til bruk i forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og vold for videregående opplæring og på ungdomstrinnet.

Les om Henri

Hvite firkanter

Hvite firkanter består av en film og samtaleopplegg til bruk for helsefremmende arbeid for å styrke psykososialt miljø og livsmestring i skolen.

Les om Hvite firkanter

Barn i Norge 2019

Samspill mellom individuelle forhold og miljø rundt et barn påvirker hvordan vår identitet formes.

Les om Barn i Norge 2019

Penga og livet

Hvordan oppleves det for et barn å være fattig i verdens rikeste land? I dette heftet forteller barn og unge hvordan fattigdom påvirker deres oppvekst.

Les om Penga og livet