Hvite firkanter

Hvite firkanter består av en film og samtaleopplegg til bruk for helsefremmende arbeid for å styrke psykososialt miljø og livsmestring i skolen.

 • Målgruppe
  • barn i alderen 9-10 år
  • kan også benyttes på mellomtrinnet med noen tilpasninger
 • Varighet

  1-2 timer

Filmen Hvite firkanter handler om en forandring som mange barn opplever i løpet av skoletiden. Hovedpersonen, Kasper, skal flytte til et annet sted. Han skal forlate vennene og læreren, som han kjenner så godt, og begynne på noe nytt og ukjent.

Flytting kan være en stor forandring i livet for både barn og voksne. Forskning viser at barn som flytter mye i løpet av oppveksten er i risikogruppen med tanke på psykisk helseplager. Det er derfor viktig å ha fokus på hvordan vi kan ivareta barna slik at de beholder en god psykisk helse når de opplever forandring og tap.

Gjennom filmen vil barna kunne:

 • identifisere/gjenkjenne følelser og opplevelser fra eget liv
 • få innsikt i hvordan andre har det når de opplever forandring og tap

Gjennom samtaleopplegget og oppgavene kan barna få trene på:

 • følelsesbevissthet og på hvordan de kan snakke om følelsene sine
 • hva de kan gjøre for å få det bedre
 • hvordan de kan støtte andre

Både følelsesbevissthet og sosial støtte er grunnleggende for å utvikle og beholde en god psykisk helse når vi møter motgang i livet.

Samtaleopplegget inneholder også refleksjonsspørsmål til voksne. Det kan for eksempel brukes i forbindelse med en planleggingsdag hvor psykisk helse og lærerens mange roller er tema, eller som en del av fagdag for hele personalet i Zippys venner.

Materiell

Relatert

Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

Les om Foreldreguide ved mobbing

Hjelp, pappa slår

Hjelp, pappa slår er til bruk i forebyggende undervisning om vold og overgrep for barneskoletrinnet.

Les om Hjelp, pappa slår

Henri

Henri er til bruk i forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og vold for videregående opplæring og på ungdomstrinnet.

Les om Henri

Verdensdagen for psykisk helse

Voksne for Barn lager hvert år undervisningsopplegg til bruk i barnehage og skole på verdensdagen for psykisk helse. Her kan du laste dem ned gratis.

Les om Verdensdagen for psykisk helse

Barn i Norge 2019

Samspill mellom individuelle forhold og miljø rundt et barn påvirker hvordan vår identitet formes.

Les om Barn i Norge 2019

Ung i NAV

I rapporten «Ung i NAV» forteller ungdommer om sine erfaringer med kontakten med NAV, på godt og vondt.

Les om Ung i NAV