Henri

Henri er til bruk i forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og vold for videregående opplæring og på ungdomstrinnet.

Henri er en film om vonde hemmeligheter, vennskap og håp – til bruk i forebyggende undervisning mot vold og seksuelle overgrep i ungdomsskole og videregående opplæring. Undervisningsopplegget består av filmen Henri, lærerveiledning og en ettersnakkfilm.

Gjennom film og samtaleopplegg er det et mål at elevene skal få:

  • kunnskap om hva seksuelle overgrep er
  • vite hvorfor det er så viktig å si ifra, og hvem man kan si ifra til
  • vite at det er mulig å få hjelp
  • hjelp til å sette ord på handlinger, tanker og følelser
  • se betydningen av vennskap og reflektere rundt hva man kan gjøre som venn om man får mistanke eller informasjon om overgrep
  • oppleve at voksne tåler å snakke om disse temaene og å ta imot det barn og unge forteller
  • få innsikt i hvordan noen som har opplevd seksuelle overgrep har det.

Filmen er basert på boken Seksuelle overgrep og vold: Forebyggende undervisning i skolen av Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz. De har begge omfattende praksis- og forskningskompetanse om vold og seksuelle overgrep. Gjennom sitt arbeid har de begge erfart at dette er vanskelige tema å snakke om for de som daglig møter barn og ungdom i skolen. Samtidig er disse arenaene er noen av de viktigste når det gjelder tillit og trygghet, samtale og mulighet for tidlig avdekking og hjelp.

Målet med filmen er å gjøre arbeidet til Raundalen og Schultz enda mer praktisk og anvendelig i undervisningen – som et tillegg til, og med støtte i, boka.

Med utgangspunkt i filmen har vi laget forslag til oppgaver for refleksjon og samtale. Vi anbefaler at det er minst to voksne til stede i klassen når undervisningen gjennomføres. Det kan være to eller flere lærere som kjenner klassen godt, eller helsesykepleier, miljøarbeider eller rådgiver.

Materiell

Relatert

Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

Les om Foreldreguide ved mobbing

Hjelp, pappa slår

Hjelp, pappa slår er til bruk i forebyggende undervisning om vold og overgrep for barneskoletrinnet.

Les om Hjelp, pappa slår

Hvite firkanter

Hvite firkanter består av en film og samtaleopplegg til bruk for helsefremmende arbeid for å styrke psykososialt miljø og livsmestring i skolen.

Les om Hvite firkanter

Barn i Norge 2019

Samspill mellom individuelle forhold og miljø rundt et barn påvirker hvordan vår identitet formes.

Les om Barn i Norge 2019

Lære for livet

Det er mange meninger om hva en god skole er, men hva mener elevene selv?

Les om Lære for livet

Penga og livet

Hvordan oppleves det for et barn å være fattig i verdens rikeste land? I dette heftet forteller barn og unge hvordan fattigdom påvirker deres oppvekst.

Les om Penga og livet