Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

OBS! Foreldreguider er et nytt tilbud, og vil i en prøveperiode kun være tilgjengelig for foreldre i Oslo-Bærum-Asker-Lier-Drammens-området. 

En foreldreguide er en frivillig støtteperson som bistår foreldre i en avgrenset periode.

En foreldreguide skal bidra til at

  • det blir god dialog
  • foreldre/foresatte får informasjon om lovverk og rettigheter
  • foreldre/foresatte får informasjon om hjelpeinstanser og -tiltak
  • foreldre/foresatte ved behov får støtte og veiledning i relasjonen til barnet
  • foreldre/foresatte føler seg godt ivaretatt og kan se ulike muligheter

Foreldreguiden skal først og fremst være en aktiv lytter og praktisk veileder, og hjelpe til å se alternative muligheter. Eksempler på oppgaver kan være å finne frem til riktige hjelpeinstanser, hjelpe til med å forberede møter med skolen eller andre, eventuelt være med i møtet (f.eks. for å observere, ta notater og hjelpe foreldrene å oppsummere i etterkant).

Foreldreguidene er frivillige som har egen erfaring, og de får opplæring og veiledning fra Voksne for Barn. Alle foreldreguider har taushetsplikt

Er dette noe for deg? Kontakt oss på vfb@vfb.no

Du er kanskje også interessert i:

Mobbing

Hvordan snakke med barn om mobbing

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal snakke med et barn som utsettes for mobbing. Kanskje særlig for foreldre. Her får du en oversikt over hvordan du kan gå frem, og hva du bør unngå.

Hvordan snakke med barn om mobbing

Følelser

Hvordan møter man barns følelser?

Alle foreldre har nok bedt barnet sitt slutte å gråte, eller å ikke være så sint noen ganger. Det kan være vanskelig møte barns følelser på en god måte, men det er gjerne bare litt øvelse som skal til.

Hvordan møter man barns følelser?

Mobbing

Tegn på at et barn mobbes

Mange barn unngår å fortelle til noen at de utsettes for mobbing. Derfor er det viktig at voksne er oppmerksomme på endringer hos barnet, og kjenner på egen magefølelse.

Tegn på at et barn mobbes

Relatert

Hjelp, pappa slår

Hjelp, pappa slår er til bruk i forebyggende undervisning om vold og overgrep for barneskoletrinnet.

Les om Hjelp, pappa slår

Henri

Henri er til bruk i forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og vold for videregående opplæring og på ungdomstrinnet.

Les om Henri

Hvite firkanter

Hvite firkanter består av en film og samtaleopplegg til bruk for helsefremmende arbeid for å styrke psykososialt miljø og livsmestring i skolen.

Les om Hvite firkanter

Verdensdagen for psykisk helse

Voksne for Barn lager hvert år undervisningsopplegg til bruk i barnehage og skole på verdensdagen for psykisk helse. Her kan du laste dem ned gratis.

Les om Verdensdagen for psykisk helse

Barn i Norge 2019

Samspill mellom individuelle forhold og miljø rundt et barn påvirker hvordan vår identitet formes.

Les om Barn i Norge 2019

Ung i NAV

I rapporten «Ung i NAV» forteller ungdommer om sine erfaringer med kontakten med NAV, på godt og vondt.

Les om Ung i NAV