Barn i Norge 2019

Samspill mellom individuelle forhold og miljø rundt et barn påvirker hvordan vår identitet formes.

 • Tema

  Identitet

 • Utgivelsesår

  2019

Det er mange forhold som virker inn på vår identitetsutvikling. Samspill mellom individuelle forhold og miljø rundt et barn påvirker hvordan vår identitet formes. Mest utsatt for utvikling av en negativ oppfatning av seg selv, har barn og unge som opplever seg «annerledes» når det gjelder kjønn, seksuell legning, eller blir mobbet og ekskludert fra fellesskapet. Alt som former vår identitet er også viktig for vår psykiske helse, og påvirker om et barn er på vei til å utvikle god eller dårlig psykisk helse. Derfor ønsker Voksne for Barn med Barn i Norge-rapporten 2019 å rette søkelyset på utvikling av identitet.  

 • Forord

  Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

 • Identitet og ungdom

  Trine Waaktaar

 • Emosjonskompetanse i arbeid med små barn

  Marit Bergum Hansen

 • Selvskading og ungdomstidens utfordringer – om å unngå og uttrykke det vanskelige

  Line Indrevoll Stänicke

 • Ungdom, seksualitet og identitet

  Marianne Støle-Nilsen

 • Religiøs tro: Ingen identitet uten ideologi

  Eva Elisabeth Aspaas Skoe

 • Det algoritmiske selvet: Identitet blant unge og barn på internett – før, nå og i fremtiden

  Petter Bae Brandtzæg

 • Mobbing og dehumanisering

  Erling Roland

 • Epilog

  Ulrikke Falch

Relatert

Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

Les om Foreldreguide ved mobbing

Hjelp, pappa slår

Hjelp, pappa slår er til bruk i forebyggende undervisning om vold og overgrep for barneskoletrinnet.

Les om Hjelp, pappa slår

Henri

Henri er til bruk i forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og vold for videregående opplæring og på ungdomstrinnet.

Les om Henri

Hvite firkanter

Hvite firkanter består av en film og samtaleopplegg til bruk for helsefremmende arbeid for å styrke psykososialt miljø og livsmestring i skolen.

Les om Hvite firkanter

Lære for livet

Det er mange meninger om hva en god skole er, men hva mener elevene selv?

Les om Lære for livet

Penga og livet

Hvordan oppleves det for et barn å være fattig i verdens rikeste land? I dette heftet forteller barn og unge hvordan fattigdom påvirker deres oppvekst.

Les om Penga og livet