Barn i Norge 2014

Barn i Norge 2014 belyser hvordan barn og ungdom rammes når foreldre eller søsken preges av sykdom eller avhengighet.

Om rapporten

 • Tema

  Barn som pårørende

 • utgivelsesår

  2014

 • Last ned

Innhold

 • Forord

  Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

 • Et annerledes søskenliv?

  Torun M. Vatne, psykolog og forsker ved Fambu senter for sjeldne diagnoser

 • Fra svikt til omsorg

  Cathrine Langfjell Torsvik, talsperson/frivillig i Voksne for Barn

 • Når mor eller far har sykdom som ikke går over

  Elin Fjerstad, psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
  Torkil Berge, forsknings- og fagutviklingsleder og sjefspsykolog ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

 • Barneansvarlig ved Oslo universitetssykehus – et av Europas største sykehus

  Trude Aamotsmo, kreftsykepleier og leder av Råd for barn som pårørende på Oslo universitetssykehus

 • De usynlige – barn i familier rammet av spillavhengighet

  Spillavhengighet Norge

 • Barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelbruk: Prosjektplan og erfaringer underveis fra en multisenterstudie

  Torleif Ruud, avdelingssjef ved Avdeling forskning og utvikling i Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus

 • Erfaringer fra voksne barn til yngre foreldre med en demenssykdom

  Knut Engedal, professor emeritus i psykogeriatri ved Universitetet i Oslo
  Per Kristian Haugen, spesialist i klinisk alderspsykologi, seniorforsker ved Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse.
  Aud Johannessen, post soktor stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  Kirsten Thorsen, psykolog, Dr. philos. seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  Maria Barca, psykiater og post.doc. stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Relatert

Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

Les om Foreldreguide ved mobbing

Hjelp, pappa slår

Hjelp, pappa slår er til bruk i forebyggende undervisning om vold og overgrep for barneskoletrinnet.

Les om Hjelp, pappa slår

Henri

Henri er til bruk i forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og vold for videregående opplæring og på ungdomstrinnet.

Les om Henri

Hvite firkanter

Hvite firkanter består av en film og samtaleopplegg til bruk for helsefremmende arbeid for å styrke psykososialt miljø og livsmestring i skolen.

Les om Hvite firkanter

Barn i Norge 2019

Samspill mellom individuelle forhold og miljø rundt et barn påvirker hvordan vår identitet formes.

Les om Barn i Norge 2019

Lære for livet

Det er mange meninger om hva en god skole er, men hva mener elevene selv?

Les om Lære for livet