Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.

Vi svarer på dine spørsmål

Vi besvarer alle typer henvendelser, fra hverdagslige utfordringer som søvn og grensesetting til mer alvorlige som for eksempel mobbing og sorg.

Spør oss nå

Følelser

Hvordan møter man barns følelser?

Alle foreldre har nok bedt barnet sitt slutte å gråte, eller å ikke være så sint noen ganger. Det kan være vanskelig møte barns følelser på en god måte, men det er gjerne bare litt øvelse som skal til.

Hvordan møter man barns følelser?

Opp som en bjørn – og ned som en skinnfell?

Psykisk helse er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Regjeringen vil gi et særlig løft for barn og unges psykiske helse gjennom en egen opptrappingsplan.

Opp som en bjørn – og ned som en skinnfell?

Gjør vi barn og unge syke ved å ikke ta større grep om klimaendringene?

Hvordan påvirker klimaendringene den psykiske helsen til barn og unge, og hvordan ivaretar vi barn og unge i møte med vår tids største utfordring?

Gjør vi barn og unge syke ved å ikke ta større grep om klimaendringene?