Ungt nettverk møtes digitalt

Kjenner du noen mellom 15 og 25 som har det litt vanskelig om dagen? Ungt nettverk vil nå gjennomføre samlinger over nett.

Kjenner du noen mellom 15 og 25 som har det litt vanskelig om dagen? Ungt nettverk har nå ukentlige digitale samlinger.

Ungt nettverk er en møteplass for unge mellom 16 og 25 år som har litt ekstra belastninger i livet. For denne gruppen barn og unge er det viktig å få møte andre med liknende erfaringer. Dels for å oppdage at en ikke er alene om å være i en sårbar situasjon, men også for at man kan få god hjelp og støtte fra noen som vet hvordan en har det.

Nettverket skal være et sted der ungdommene kan dele erfaringer på godt og vondt. Det skal være et trygt og godt sted å være, derfor er gjensidig taushetsplikt en selvsagt forutsetning. Ungdommene skal kunne føle tilhørighet, dele erfaringer og nyttig kunnskap.

De planlagte fysiske samlingene over hele landet er nå avlyst, men det gjennomføres nå ukentlige samlinger for på videochat. Siden vi vet det er mange som sliter litt ekstra om dagen, vil det også være mulig for nye ungdommer å delta. Det vil også vurderes om det skal settes opp digitale, lokale grupper.

Ungt nettverk er for ungdom som

  • er mellom 16 og 25 år
  • har psykiske utfordringer selv, eller bor med en forelder med psykiske og/eller rus-problemer
  • føler seg ensom eller er/har vært utsatt for mobbing
  • har belastninger i livet sitt som påvirker den psykiske helsen
  • er ny i Norge
  • ønsker å møte andre ungdommer i tilsvarende situasjon som forstår, kan støtte og kanskje gi gode råd

Kjenner du noen som kunne hatt glede av et slikt tilbud, eller kunne du selv tenke deg å delta? Ta kontakt med Elisabeth Wold, eller bli med i gruppen på Facebook.

Elisabeth Wold

Fagkoordinator – Ungt nettverk Telefon: 404 85 783 E-post: elisabeth.wold@vfb.no

Elisabeth Wold

Relatert

Presentasjon

Les om Presentasjon

Strakstiltak for å begrense koronasmitte

Økt smittefare og hevet beredskapsnivå fører til alle Voksne for Barns arrangementer og samlinger utsettes på ubestemt tid.

Les om Strakstiltak for å begrense koronasmitte

Møte med litauiske foreldre

Voksne for Barn ønsker å styrke Øst-europeiske barnefamiliers tillitt til norsk barne- og familiepolitikk og å forbedre samarbeid med blant annet barnehager og skoler.

Les om Møte med litauiske foreldre

Arendalsuka 2019

Program Kan økt livsmestringskompetanse redusere frafall i skolen? Dag: Onsdag Klokken: 12:15 Sted: Fafo-båten Facebook Vanskelig barndom = ung kriminell?Dag: Onsdag Klokken: 14:00 Sted: Torvet 2 (Kirkens bymisjon) Facebook Overgrep og sånt …Dag: Torsdag Klokken: 09:30 Sted: Arendal kino (Sal 3) Facebook Hva gjør klimaendringene med barns psykiske helse?Dag: Torsdag Klokken: 13:00 Sted: Arendal kino […]

Les om Arendalsuka 2019