Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som har jobbet for barns oppvekstvilkår og psykiske helse i 60 år.

Gruppelederkurs

Skal du igang med å lede en gruppe for barn og unge, eller vil du oppdatere kunnskapen din?

På dette kurset får du en praktisk opplæring i det å være gruppeleder for en gruppe på mellom 6-12 personer. Enten det er i jobben din, eller på en fritidsarena.

Meld deg på

Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!

Barn, unge og deres foresatt formidler et tydelig ønske om at hjelpeapparatet, det være seg helsetjenester, skole, PPT og barnevern må jobbe bedre sammen når det er nødvendig.

Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!

Mobbing

Tegn på at et barn mobbes

Mange barn unngår å fortelle til noen at de utsettes for mobbing. Derfor er det viktig at voksne er oppmerksomme på endringer hos barnet, og kjenner på egen magefølelse.

Tegn på at et barn mobbes

Rystende kartlegging

Gjennom kartleggingsskjemaet fra Thomas Nordahl og Høgskolen Innlandet forteller man indirekte barn at den eneste måten man kan oppføre seg «riktig» på er ved å undertrykke følelser de alle sammen kjenner på hver eneste dag. Det er ikke forsvarlig.

Rystende kartlegging

    Prøv Zippys venner

    Zippys venner er et livsmestringsprogram for 1.–4. trinn som lærer elevene livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre.

    Vi har nå lagt ut første modul, slik at du som er nysgjerrig kan ta en nærmere titt på programmet.

    Les mer

    Annonser