Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.

Nytt kurs for deg som jobber i skolen

I en skoleklasse er det i gjennomsnitt 2-3 elever som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller incest. Gjennom en blanding av praktiske øvelser og teori vil du gjennom dette kurset få kunnskap som kan hjelpe deg med å stå i en overgrepssak, og om å drive forebyggende undervisning.

Meld deg på

Hvordan snakke med barn om selvmord

Åpenhet om selvmord er viktig, også for barn. Her finner du råd om hvordan du kan snakke med barn som har opplevd at noen i deres nærhet har gått bort.

Hvordan snakke med barn om selvmord

Undervisningsopplegg

Hjelp, pappa slår

Hjelp, pappa slår er til bruk i forebyggende undervisning om vold og overgrep for barneskoletrinnet.

Hjelp, pappa slår

Tvang mot barn – når og hvorfor?

Forslaget til ny tvangsbegrensningslov, på 809 sider og 17 kapitler med regelverk, er vanskelig tilgjengelig for både brukere, pårørende og fagpersonell. En lov om tvang må være forståelig for alle parter.

Tvang mot barn – når og hvorfor?

Opprop

Bli med å krev en ambisiøs og forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse!

Skriv under

Annonser