Hva er det med foreldrene mine?

Hva er det med foreldrene mine?

En håndbok for ungdom som har foreldre med psykiske problemer.

Det er mye som kan bli forandret når en eller begge foreldrene har psykiske problemer. Kanskje greier ikke foreldrene å takle de daglige gjøremålene så godt som tidligere. Kanskje blir de anspente, irriterte og lett sinte, og kanskje sårer de deg med det de sier. Eller de føler seg ekstremt trøtte og trekker seg inn i seg selv. De kan også oppføre seg på merkelig vis, eller si rare ting. og det kan oppstå krangler mellom foreldrene. Det er ikke så rart om du føler deg usikker og flau, hvis du ikke vet hva som skjer eller hva som bør gjøres.

Dette heftet forklarer hva psykiske problemer er, og gir svar på noen av de vanligste spørsmålene unge stiller.

Heftet er skrevet av barnepsykiater Tytti Solantaus, og illustrert av Antonia Ringbom.

Som personlig medlem får du 20% rabatt på våre hefter, plakater, kort, kosedyr og smykker.


Stikkord: pårørende, psykiske problemer, psykisk syk, følelsesmessige forstyrrelser, kan jeg få samme sykdom,  behandling, medisinering, misforståelser, hvordan opplever barna det.

Pris: kr 55,-

Art. nr: 7303