Beskrivelse av programmet

Beskrivelse av programmet

Her finner du en kort beskrivelse av hva programmet består av og omhandler

 Materiellet består av:

*En undervisningsmappe med opplegg for 24 skoletimer i Zippys venner
*Illustrasjoner til hver historie
*Detaljert instruksjon for lærere til hver time
*2 plakater til å henge i klasserommet
*Supplerende aktiviteter for tilpasset undervisning
*Hjemmeaktiviteter som barnet gjør sammen med foresatte

  I tillegg finnes mange ekstraressurser til programmet her på nettsiden.

 

Zippy for 1.-2.trinn baserer seg på seks historier om tre barn, deres familier og venner og pinnedyret Zippy. I løpet av 24 skoletimer får barna rike muligheter til å utforske temaer knyttet til følelser, kommunikasjon, relasjoner og konfliktløsning med basis i de mange hverdagsproblemer, sorger og gleder i livene til Zippy og vennene. Programmet er bygget opp med en trinnvis progresjon fra det enkle til det mer komplekse. Det legges vekt på å aktivere både følelsesfokuserte og handlingsfokuserte mestringsstrategier. Hver av de seks historiene samler seg om et hovedemne som barna arbeider med i fire skoletimer, gjennom å tegne, spille rollespill, gjøre øvelser, leke og samtale.

Den første historien om Zippy og vennene hans handler om følelser: Å være glad, lei seg, sint og irritert, sjalu, nervøs, redd og skuffet. I den neste historien står kommunikasjon sentralt: Å snakke om følelser, si fra hva man selv føler og å lytte til andre. Tredje historie er i sin helhet viet vennskap: Hva er en god venn, hvordan er det å oppleve ensomhet, isolasjon og avvising? I den fjerde historien samler en seg om konflikter og konfliktløsning: Ord og handlinger som sårer, når venner blir uvenner, når det er problemer hjemme, om å løse problemer og å søke og gi hjelp. Dernest kommer temaet tap og forandring: Å snakke om døden og andre tap, men også positive forandringer og det å komme videre. Og den siste historien handler om mestring. Her repeteres, forsterkes og integreres alt som tidligere er lært.

Det anbefales at Zippy 1.-2. trinn starter med én time i uka f.eks. rett etter høstferien på 1. trinn for å gjennomføre hele programmet i løpet av skoleåret. På andre trinn er det tid til å fordype seg ved hjelp av repetisjon, bruk av tilleggslitteratur, eksempler fra verktøykassa samt Suppleringsheftet. Det gjør det lettere for lærere og elever å overføre kunnskapen til dagligdagse situasjoner, samt å ta i bruk Zippy-metodene i ulike situasjoner i og utenfor klasserommet. Flere av temaene og aktivitetene egner seg til å gjentas gjennom hele skoleåret.

Elever som har gjennomført Zippy på 1.-2.trinn fortsetter med Zippy for 3.-4. trinn. Her fokuseres det på å forsterke det elevene har lært, og å arbeide videre med temaene vennskap, kommunikasjon og forandringer i livet. Zippy for 3.-4. har enda mer fokus på klassemiljøet. I tillegg til historier er det små filmklipp som er utgangspunkt for samtale og aktivitet. Nærmere beskrivelse av Zippy 3.-4.trinn, finner du på disse sidene.

Du kan også lese om Zippy´s venner Partnership for Childrens nettsider.