Zippys venner

-for 1.-4.trinn i barneskolen.

Zippys venner er et tiltak for å jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø.

Målsettingen i programmet er å lære barna å:

  • mestre dagliglivets problemer
  • identifisere og snakke om følelser
  • støtte andre som har det vanskelig.

 

Forskning i Norge viser at programmet gir:

  • Økt mestring
  • Bedre faglig fungering
  • Bedre klassemiljø
  • Mindre mobbing

 


 

 

Zippys venner