Forsterke det elevene har lært

Forsterke det elevene har lært

Zippy 3.-4.trinn har som mål å forsterke de ferdighetene elevene har lært gjennom Zippy på 1. og 2. trinn og styrke et godt psykososialt klassemiljø. Barna skal utvikle mestringsstrategier for å håndtere dagliglivets små og store utfordringer. Barna skal gi støtte til andre og kunne be om og ta i mot støtte selv.

Fleksibel struktur

Zippy 3.-4.trinn er mer fleksibelt og har ulike tema og oppgaver lærene kan velge mellom og tilpasse sin klasse.
Lærer kan velge tema og tidsbruk fra de 3 modulene:

OPPSTART OG GOD KOMMUNIKASJON
VENNSKAP
FORANDRINGER I LIVET

Læreres erfaringer med Zippy 3.-4.trinn

Videreføringen av Zippys venner for 3.-4.trinn ble evaluert i 2013 gjennom fokusgruppeintervjuer av lærere som har brukt hele eller deler av videreføringen. Ansvarlig for evalueringen var Marit Reinertsen.