Lærerens rolle

Lærerens rolle

Det er læreren (kontaktlærer) som har ansvaret for å gjøre arbeidet med Zippy til en del av skolehverdagen ved å overføre prinsippene til dagligdagse situasjoner.

Zippy-lærerens kompetanse

Zippy-lærerens kompetanse

Erfaringer viser at lærere som bruker Zippys venner, får styrket kompetanse i å håndtere vanskelige situasjoner, små og store kriser.

Oppfølgingsspørsmålene

Oppfølgingsspørsmålene

Det viktigste verktøyet i møte med elevene er oppfølgingspørsmålene.