Verdensdagen 2017

Verdensdagen 2017

Voksne for Barn har utarbeidet to undervisningsopplegg i anledning verdensdagen – ett for barneskole og ett for ungdoms- og videregående skole.

Verdensdagen for psykisk helse arrangeres hvert år 10. oktober. Årets tema er Noe å glede seg over. Voksne for Barn har utarbeidet to separate undervisningsopplegg i anledning verdensdagen – ett for barneskole og ett for ungdomsskole og videregående skole. Det pedagogiske opplegget har som mål å bevisstgjøre elevene på hvordan de kan ta vare på sin egen psykiske helse ved å gjøre mer av det som gjør dem selv og andre glade. Undervisningsopplegget passer også godt inn i det nye tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring». 

 

Last ned:

Barneskole

Ungdomsskole og videregående skole