Samlinger

Ungt nettverk lokalt
Nettverket har lokale samlinger i løpet av året, ofte i samarbeid med kommunene. Samlingene blir ledet av ungdom med egen erfaring, som får opplæring og veiledning fra Voksne for Barn. Ungdommene som deltar er med på å definere innhold for samlingene. Per februar 2017 tilbyr vi lokale samlinger i Oslo, Bergen og Mosjøen.

Ungt nettverk nasjonalt
Vi har nasjonale nettverkssamlinger for ungdom fra hele landet en til to ganger i året. Samlingene går over flere dager, og vi tar opp tema som deltakerne er opptatt av, fra et helsefremmende perspektiv. Det betyr at vi har fokus på faktorer vi vet er viktige for at mennesker skal utvikle god psykisk helse, som for eksempel vennskap, tilhørighet, kreativitet, å kunne bidra til fellesskapet etc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi bruker kreative uttrykksformer som tekster, teater, musikk bilder og foto for å formidle erfaringer, ønsker og behov.

Hvis du har kontakt med unge som du tror kan være interessert av å være med på lokale og/eller nasjonale samlinger kan du ta kontakt med VfB.


Vi legger ut dato for samlinger fortløpende i vår kurs- og aktivitetskalender