Mål

  • Imøtekomme de unges ønske om å møte andre i samme situasjon som dem selv.
  • Imøtekomme de unges ønske om å bidra til utvikling og forbedring av tjenestetilbud til denne gruppe barn og unge.
  • Formidle brukerkunnskap og -erfaring til fagfeltet og herigjennom å bidra til utvikling av god praksis.