Bakgrunn

Voksne for Barn arbeider for at barn og unge som er pårørende skal få gode tilbud om hjelp og støtte.

Vi har spurt barn og unge i denne situasjonen om hva de mener er god og relevant hjelp. En av de tingene de har pekt på, er hvor viktig det er å få møte andre i tilsvarende situasjon. Dels for å oppdage at en ikke er alene om å være i en sårbar situasjon og dels for at man kan få god hjelp og støtte fra den som vet hvordan en har det.

De har også understreket det helsefremmende aspektet ved å bidra til at tjenester for denne gruppen barn og unge blir forbedret.

På bakgrunn av dette har vi etablert Ungt nettverk.