Ungt nettverk

Ungt nettverk

Ungt nettverk er en møteplass for unge mellom 16 og 25 år som har litt ekstra belastninger i livet.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Har du ikke flash kan du se filmen her

 

Voksne for Barn møter mange unge med vonde erfaringer som kan påvirke deres psykiske helse. Det kan handle om ensomhet og mobbing, å vokse opp med foreldre med psykisk sykdom og/eller rusmiddelavhengighet, eller at man har andre belastninger i livet som påvirker den psykiske helsen.

En av tingene denne gruppen barn og unge har pekt på, er hvor viktig det er å få møte andre i tilsvarende situasjon. Dels for å oppdage at en ikke er alene om å være i en sårbar situasjon, men også for at man kan få god hjelp og støtte fra den som vet hvordan en har det. 

Ungt nettverk er for ungdom som:

  • er mellom 16 og 25 år
  • har psykiske utfordringer selv, eller bor med en forelder med psykiske og/eller rus-problemer
  • føler seg ensom eller opplever/har opplevd mobbing
  • har belastninger i livet sitt som påvirker den psykiske helsen
  • er ny i Norge
  • ønsker å møte andre ungdommer i tilsvarende situasjon som forstår, kan støtte og kanskje gi gode råd

 

Ungt nettverk har:

• lokale grupper på ulike steder i landet

• helgesamlinger for ungdom fra Ungt nettverk i hele landet

• erfaringsformidling fra deltagerne

 

Nettverket skal være et sted der ungdommene kan dele erfaringer på godt og vondt. Målet vil være at det skal være et trygt, godt sted å være, derfor er gjensidig taushetsplikt en selvsagt forutsetning. Ungdommene skal kunne føle tilhørighet, dele erfaringer og nyttig kunnskap – tilføre hverandre noe bra. Tanken er også at Ungt nettverk er en arena for å dokumentere og formidle de unges erfaring og kunnskap. Deretter vil vi formidle det videre til fagfeltet og beslutningstakere nasjonalt og lokalt.

I Ungt nettverk arbeider vi også med å finne frem til gode metoder for hvordan unges egne erfaringer, kunnskap og behov skal kunne komme fagfeltet til del og kunne brukes i utviklingen av tjenestetilbudene som retter seg til barn og unge. Fokus for arbeidet er de unges erfaringer med hva som er god og nødvendig hjelp, og hva som er viktig i møtet mellom dem som brukere/pårørende og tjenestene. Deltagerne i Ungt nettverk understreker det helsefremmende aspektet ved å vite at man kan bidra til at tjenester for denne gruppen barn og unge blir forbedret.

 

Lokale grupper:

Vi har flere lokale Ungt nettverk-grupper i landet. De lokale samlingene blir ledet av ungdom med egen erfaring, sammen med minst en voksen frivillig i Voksne for Barn. Gruppen møtes ca. 1 gang i måneden, ca. 2 timer hver gang. Ungdommene planlegger innholdet sammen med gruppelederen og den frivillige. Det er enkel matservering på disse treffene. Vi tar utgangspunkt i de unges ønsker, og veksler på å ha aktiviteter og å jobbe med tema. Når vi har tema på programmet, kan vi jobbe kreativt med for eksempel foto, skriveverksted, drama og musikk, eller vi snakker sammen og har øvelser/leker som passer til tema. Eksempel på tema er: selvtillit/selvfølelse, følelse og følelsesuttrykk, stressmestring, vennskap og relasjoner, drømmer og håp for fremtiden. Ønsker deltakerne å lære mer spesifikt om psykisk helse er det også muligheter for å leie inn en foredragsholder som kan mer om temaet. Eksempel på aktiviteter vi gjør: gå på kino der det er film med aktuelt tema, besøke klatrevegg sammen, gå på skøyter, juleverksted mm.

Nettverkssamlinger:

To ganger i året har vi nettverkssamlinger for ungdom fra hele landet. Vi møtes en helg og jobber med tema de selv har valgt, deler erfaringer, snakker om behov og ønsker man har og kommer med forslag til utvikling og forbedringer i hjelpeapparatet.

Formidling av brukererfaring:

Det er stor etterspørsel av unge brukere som kan dele erfaringer relatert til psykisk helse, rus og andre oppvekstforhold. Mange av deltagerne i Ungt nettverk bidrar aktivt til dette, sammen med ansatte i Voksne for Barn, for eksempel i prosjekter, kurs og konferanser.

 

Har du spørsmål om ungt nettverk? Ta kontakt med Elisabeth Wold