Åpenhetsprisen 2013

Åpenhetsprisen 2013

Vår modige frivillige Cathrine Langfjell Torsvik får åpenhetsprisen 2013 for hvor åpent hun snakker om oppveksten sin som var preget av omsorgssvikt.

Åpenhetsprisen deles ut av Mental Helse i samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse.

Prisen deles ut hvert år til en person som har gjort et særlig bidrag for å skape åpenhet om psykisk helse. Åpenhetsprisen skal bidra til større åpenhet og kunnskap om psykiske lidelser, samt rive ned fordommer om slike sykdommer.

Den kan deles ut til enkeltpersoner eller grupper som har gjort en spesiell innsats innenfor synliggjøring av åpenhet om psykisk helse. Kandidatene må ha markert sin åpenhet på en fordomsfri og inkluderende måte og som har vært med på å redusere fordommene rundt psykiske lidelser. Prisen er en anerkjennelse til personer som slåss for denne stigmatiserte gruppen. Verdensdagen har i år tema ”Se hverandre-gjør en forskjell”

Juryen skriver at Cathrine Langfjell Torsvik i ung alder har vist mot og kampvilje ved å gå ut i mediene og fortelle om en oppvekst med rus og manglende omsorg i hjemmet. Det vises også til at hun har tatt opp kampen for at barn og unge som pårørende skal bli hørt og sett. Hun har spredd åpenhet, ikke bare gjennom sin egen historie, men også vært en inspirator slik at andre har stått frem med sin historie.

Cathrine er tilknyttet Voksne for Barn gjennom sitt engasjement for Ungt nettverk i Bergen. Ungt nettverk er et nettverk for ungdom som er pårørende. I tillegg til arbeidet Cathrine gjør i Bergen for Ungt nettverk er det tilsvarende tiltak også andre steder i landet som ledes av Voksne for Barn.

Vi i Voksne for Barn er veldig stolte over at Cathrine har fått denne prisen!

Her er noen av medieoppslagene som har vært om Cathrine og hennes historie:

Bergens Tidene:

Vi har kontaktet dem som kunne gitt Cathrine en bedre barndom

Nå blir Cathrine pensum

TV2:

Cathrine opplevde omsorgssvikt

Bergensavisen:

Åpenhetsprisen til Cathrine