Skilsmissegrupper for elever i videregående skole

Skilsmissegrupper for elever i videregående skole

Skilsmissegrupper i skolen, veiledningspakke videregående skole

Logg inn med brukernavn og passord for videregående skoler for å laste ned materiell.

Utviklingen av materiellet for videregående skole har blitt gjort av en lærer og tre helsesøstre på videregående skole, en psykologspesialist og prosjektleder (helsesøster). I startfasen rådførte vi oss med flere elever på videregående skole, både i uformelle samtaler og på et innledende ”stormøte”. Noen hadde vært med i gruppe på ungdomsskolen, andre ikke. De ga viktige innspill til innhold i en slik samtalegruppe. Leder av pilotprosjektet i ungdomsskolen, samt familieveileder og en ekstra lærer fra videregående skole, har i tillegg bidratt med kunnskap og ideer.
 

Innhold veiledningspakke videregående skole: 

  • 2 veiledere

  • 100 informasjonsfoldere til elevene

  • 5 plakater

  • 1 CD med alle malene

 


Veilederen innledes med tanker fra en elev omkring det å delta i samtalegruppe. Videre kommer en innføring i hvordan veilederen er blitt til, hvordan den skal brukes, litt om parforholdets status i dag, vanlige reaksjoner hos ungdom på samlivsbrudd, litt forskning omkring skilsmissebarnas framtid og erfaringer fra en lærers hverdag. Teori bak gruppesamtaler som metode og refleksjoner rundt dette er med, samt regler rundt fravær og ungdommers rettigheter. Konkrete opplegg for hvert gruppemøte (4 i alt) følger så, med bl.a. vignetter fra helsesøsters hverdag som utgangspunkt for samtale. Litteratur-og film-liste er lagt ved, samt maler for ulike kommunikasjons-metoder og evalueringsskjemaer. 

Relasjonsbygging innad i gruppen. Den praktiske hverdagen etter samlivsbruddet. Hvordan påvirkes identitet og forhold til foreldre av samlivsbruddet? Eget forhold til forelskelse og kjærlighet. Framtidsperspektiver. 

Logg inn med brukernavn og passord for videregående skoler for å laste ned materiell.