Å snakke om skilsmissen i gruppe

Evaluering av skilsmissegrupper viser at barna som deltar evner å sette ord på det de opplever som vanskelig.

Skilsmissegrupper i skolen er et viktig tilbud for barn i barnehage og skole. Man ønsker å møte barnas behov på deres premisser og på deres egne arenaer når mor og far går fra hverandre.

Å delta i gruppe gir barna en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn som også opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen. Evalueringen viser at barna som deltar i skilsmissegrupper evner å sette ord på det de opplever som vanskelig. De greier å formidle sine egne ønsker og behov til foreldrene, og på den måten møter de den nye hverdagen på en mer positiv måte.

Meld deg på kurs i hvordan gjennomføre skilsmissegruppe 

Utviklingen av programmet startet ved at Helsekontoret for Barn og Unge i Bærum Kommune søkte om midler til et prosjekt i 2004 da de så at mange barn slet i forbindelse med foreldrenes skilsmisse. Helsesøstre sto bak initiativet og samarbeidet tett med skolene for å utvikle tilbudet. 01.01.2013 var prosjektperioden over og Voksne for Barn overtok driften av PIS.

For å arrangere skilsmissegrupper i din barnehage eller skole, kan du bestille veiledningspakker fra oss:

Skilsmissegrupper i barnehagen

Skilsmissegrupper i barneskolen

Skilsmissegrupper i ungdomsskolen

Skilsmissegrupper i videregående skole

 

Kontaktpersoner:

Voksne for Barn telefon 4889 6215

Ønsker dere en innføring i bruk av veiledningspakken ta kontakt for å bestille kurs