Ungdom ønsker utvidet tilbud om Skilsmissegrupper

Når mamma og pappa flytter fra hverandre, står det ofte barn igjen som er mer opptatt av foreldrenes følelser enn sine egne.

”Var det min feil? Det har jeg tenkt. Hvorfor gikk de fra hverandre? Ville de ikke ha meg? Var det derfor det ble krangel?” 

”Jeg husker at taushetsplikten i gruppen var bra, da trengte jeg ikke dempe meg”  

”Foreldre tenker litt mer på seg selv. Jeg skjønner jo det på en måte, det er jo dem det går mest ut over. Men det er ikke lett for et lite barn å sitte i midten”

 ”Det er så mange som kan se hvis de bare åpner øynene sine. Mange gidder ikke bry seg”

Viktig samlingspunkt

Sitatene over er gitt av ungdommer som har deltatt i skilsmissegrupper. Grethe Aareberg Lofthus fullførte i fjor masterutdanning i klinisk helse- og omsorgsvitenskap på Høgskolen Stord/Haugesund. I masteroppgaven hennes har hun undersøkt betydningen av Skilsmissegrupper i skolen.

– Opplevelsen av å være dratt mellom mamma og pappa gir doble følelser. Hvis barnet har valgt å være hos mamma, har det samtidig valgt bort pappa. Uansett hvem barnet velger, vil det alltid være en den er veldig glad i som velges bort. Barnet gleder seg over å være sammen med den ene, samtidig er det et savn etter den andre, sier Grethe Aareberg Lofthus.

Hun har skrevet masteroppgaven ”En kvalitativ studie om betydningen av PIS-skilsmissegrupper for barn som lever i skilsmissefamilier”. 

Skilsmissegrupper i skolen er viktig. Det kommer fram i Aareberg Lofthus sin masteroppgave. Helsesøsteren har selv holdt skilsmissegrupper i barne- og ungdomsskole. Da hun tok kontakt med flere av de tidligere deltakerne, ble hun overrasket over responsen. 

– Å treffe ungdom på helsestasjon for ungdom som spurte hvorfor de måtte slutte i gruppen de hadde gått i, var bakgrunnen for at jeg først tok tak i dette temaet for masteroppgaven. I intervjuene ble jeg overrasket over responsen, fordi de husket så utrolig mye fra gruppen. Selv fem år etter. Noen trodde at tilbudet hadde vart i et halvt år, og ble overasket over at det bare var over seks uker, sier Aareberg Lofthus.  

Voksne for Barn tilbyr kurs i hvordan å arrangere skilsmissegrupper

Se veiledningsmateriell for skilsmissegrupper i nettbutikken vår

Redd for å såre

I masteroppgaven har hun intervjuet fem tidligere deltakere individuelt. Ungdommene har på intervjutidspunktet vært 13 år og eldre. 

Aareberg Lofthus forteller at ungdommene i grupper kunne gi uttrykk for tanker og følelser de ikke opplevde at de kunne uttrykke andre steder. 

– To temaer kom frem i analysen av ungdommenes fortellinger - det handlet om både opplevelsen av å være barn i skilsmissefamilier og om betydningen av gruppetilbudet. Det å føle seg i mellom foreldrene, og det å være til for hverandre. Betydningen for den enkelte ble knyttet til tema som ble tatt opp i gruppen og det som gikk igjen var; Hvorfor ble det skilsmisse og når foreldrene fikk nye kjærester, sier Aareberg Lofthus. 

Hun forklarer at bosituasjon ofte er vanskelig for barn og ungdom der foreldrene ikke bor sammen. 

– Behovet endrer seg over tid. Noen ønsker 50-50 løsning, og noen har ikke fått lov til å velge det. Andre tør ikke fortelle hva de ønsker i redsel for å såre en av foreldrene. Et barn fortalte at hun følte seg dratt mellom, der de tok tak i hver sin arm. En annen fortalte at den hadde delt sjel, der en del tilhørte far og en annen tilhørte mor, sier Aareberg Lofthus. 

Hun presiserer at barna som regel opplever å ha det bra i hverdagen, men når de begynner å tenke og snakke kommer dette fram. 

– Det er verdt å legge merke til at ungdommene var opptatt av og snakket om behovet for kjærlighet. Savn etter kjærlighet. Å ikke bli sett handler kanskje om at skilsmisse er blitt så vanlig og at ikke alle forstår at det å "være mellom " kan være vanskelig. Ungdommenes fortellinger viser at gruppetilbudet gir ungdommene opplevelsen av å bli sett og møtt.

- Ta barnet på alvor

I dag er skilsmisse svært vanlig, og noe av det første som må avklares er hvor skal barna bo. Det kan være vanskelig for både barn og foreldre. 

– Barna er glad i begge foreldrene og vil ikke såre den ene. De forholder seg ikke til om de har det greit, men tilpasser seg best mulig, sier Aareberg Lofthus. 

I gruppene hun har holdt har det ofte kommet fram at barnet ønsker en annen bosituasjon, men at det enten ikke tør å fortelle det eller at det ikke blir hørt. 

– Det er vanskelig å velge. Det er viktig at barnet opplever at det blir hørt og tatt på alvor. 

Når mamma og pappa går fra hverandre kommer gjerne nye familiemedlemmer til etter hvert. Det kan gi blandede følelser. 

– De er opptatt av at de ikke hadde fått nye søsken hvis ikke mamma og pappa gikk fra hverandre. De ønsker ikke å være dem foruten, samtidig savner de helheten.  

Positivt med gruppetilbud

Skilsmissegrupper i skolen er et viktig tilbud for barn i barnehage og skole. Man ønsker å møte barnas behov på deres premisser og på deres egne arenaer når mor og far går fra hverandre.

– Tilbakemeldingene er at det å oppleve at andre har det likt, det er ikke bare meg som har det slik, er viktig. Gruppene blir en arena der barn og ungdom kan prate. De prater ikke med foreldre og venner om dette, de er redde for å såre, sier Aareberg Lofthus. 

Et gjentakende ønske fra ungdommene er ifølge Aareberg Lofthus at de ønsker flere treff i skilsmissegruppen. 

– De ønsker et utvidet tilbud. Gruppa gir et fellesskap, de forstår at andre forstår deg. 

Det er ikke nødvendigvis slik at det er i den akutte fasen tilbudet er mest hensiktsmessig. 

– Det kommer litt an på modenhet og hvor de er i prosessen. Disse ungdommene har satt ord på at de preges i mange år, selv om hverdagen fungerer. Noen foreldre stusser over det når tilbudet kommer. De sier det er ikke behov fordi det er så lenge siden. Noen gikk fra hverandre allerede da barnet var veldig lite og foreldrene forklarer at ”de vet ikke om noe annet”. Men også disse barna har mange tanker og spørsmål rundt skilsmisse, blant annet hvorfor ting er som det er. 

Voksne for Barn tilbyr kurs i hvordan å arrangere skilsmissegrupper

Se veiledningsmateriell for skilsmissegrupper i nettbutikken vår