Skilsmisse – med barnet i midten

Voksne for Barn er opptatt av at foreldre som skiller lag samarbeider godt, med barnets behov i fokus.

Skilsmisse – med barnet i midten

Mamma og pappa er nøkkelen

- Barna er lojale når foreldrene skilles, og i tillegg til å ha det vondt selv ser mange at de voksne også sliter, sier generalsekretær Randi Talseth. 

Les kronikken "mamma og pappa er nøkkelen"

 

 Skilsmisse – med barnet i midten

Å snakke om skilsmissen i gruppe

Å delta i gruppe gir barna en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn som også opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene.

Les mer om skilsmissegrupper for barnehage og alle skoletrinn

Bestill materiell for skilsmissegrupper

Les mer om kurs i å lede skilsmissegrupper

 Skilsmisse – med barnet i midten

Barnas egne erfaringer med å ha skilte foreldre

I heftet "Kjære mamma og pappa" deler barn og unge egne erfaringer og setter søkelyset på hva voksne må tenke på ved samlivsbrudd, for at barnets behov og interesser skal ivaretas på best mulig måte. 

Les mer om heftet og bla i det

Bestill "Kjære mamma og pappa" i nettbutikken

 

 

Spør oss om råd!

Vi har lang erfaring i å hjelpe deg som er forelder til å se situasjonen utfra barnets perspektiv. Ta kontakt med våre rådgivere om du har spørsmål om hva som er det beste for barnet ditt.

Les mer om vårt rådgivningstilbud og ta kontakt!

 

Skilsmisse – med barnet i midten

Foredrag: Når mamma og pappa skilles

Når foreldrene skilles betyr det store omveltninger for hele familien, og det er viktig å ivareta barnets behov. Bestill et foredrag med Hanne Cook Hope, fagkoordinator i Voksne for Barn.

Les mer om foredraget "Når mamma og pappa skilles" 

 

Les flere artikler om å ivareta barnet ved samlivsbrudd og i den nye familien