Magasinet Voksne for Barn 02/14

I denne utgaven av Magasinet kan du blant annet lese om det å stå utenfor og hvordan en kan jobbe med fravær i skolen. I portrettet møter du "kostholdsmisjonær," lege og seksbarnsmor Berit Nordstrand.

Les blant annet om:

Overlege og 6-barnsmor Berit Nordstrand: Kosthold har alt å si for barns mentale helse

Eksludering: i Noen barn faller utenfor i skolen fordi de lærer raskere enn sine medelever.

Lære for livet: Mange har meninger om norsk skole. I "Lære for livet" kommer elevene selv til orde!

Mobbeombudet i Buskerud - En nyskapning som nytter – og lytter.

Grønne tanker, glade barn - Nå får også barnehagebarn tilgang til serien psykologisk førstehjelp.

Bekymringsfullt fravær Barn og unge som ikke vil gå i barnehagen eller på skolen blir tatt på alvor i Asker med prosjektet «Bekymringsfullt fravær».

Rombarna rammes - Familiefeider og vold har preget det norske rommiljøet det siste året.

Hjelp til smalltalk - Ved Sørlandet sykehus har de startet kurs i Smalltalk for unge.

Birgits spalte - Ungdommens dilemma

Enqueten: Fem i Langhus om mobbing

Bekymringstjenesten - Sønnen viser forakt for alle regler

Bestill Magasinet i nettbutikken