Foreldretest om ungdom og radikalisering

Foreldretest om ungdom og radikalisering

Testen er laget for at foreldre skal kunne undersøke sine tanker og bekymringer om ungdom og radikalisering, men den er også et godt verktøy for andre.

Identitet og tilhørighet

Identitet og tilhørighet

Dette er et veiledningshefte for foreldre og fagpersoner, og tar for seg hvordan man tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer.

Exit – veien ut av ekstremistiske miljøer

Exit – veien ut av ekstremistiske miljøer

Voksne for Barn har arbeidet sammen med forsker ved NUPI Tore Bjørgo og politiet om programmet EXIT. Det ble etablert tiltak for ungdom som ønsket å komme seg ut av særlig de høyreekstreme og rasistiske miljøene.